Nyhetsarkiv

 • Massflyktsdirektivet: anvisningar till kommuner under 2023

  Migrationsverket har nu beslutat hur många skyddsbehövande från Ukraina respektive kommun ska ordna boende för 2023. Kommuner som fyllde sitt fördelningstal under 2022 kommer inte att få fler anvisningar 2023.
 • Bristande motivering av barnets bästa i asylbeslut

  Migrationsverkets egen uppföljning av hanteringen av barn som söker asyl visar att handläggning och beslut på många sätt fungerar bra. Men besluten kan bli tydligare de delar som gäller barnets bästa.
  – Vi har blivit bättre på att se barnen och deras asylskäl i prövningen, och vi landar generellt rätt ifråga om avslag eller bifall. Men vår motivering av barnets bästa behöver komma till uttryck tydligare i våra beslut, säger myndighetens biträdande rättschef Anna Lindblad.
 • Att vara kvinna från Afgha­nistan till­räck­ligt för att få skydd

  Situationen för kvinnor i Afghanistan har gradvis försämrats sedan talibanrörelsen tog makten i landet. Nu skärper Migrationsverket bedömningen av ärenden som gäller afghanska kvinnor.
  – Att vara kvinna från Afghanistan bedöms i sig vara en tillräcklig grund för att få skydd i Sverige, säger Carl Bexelius, rättschef på Migrationsverket.

Sidan senast uppdaterad: