2022: Migrationsverket avgjorde fler ärenden än någonsin

Kriget i Ukraina ledde till att många sökte skydd i Europa och Sverige under 2022. Samtidigt förblev trycket inom arbetstillstånd och andra ärendeslag högt.
– Förra året avgjorde vi fler ärenden än någonsin. Sett över längre tid lägger vi mer resurser på bland annat arbets- och studerandetillstånd och mindre på asyl, säger Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik.

Rysslands invasion av Ukraina i februari 2022 har präglat det gångna året, även för Migrationsverket. EU:s massflyktsdirektiv aktiverades för att snabbt hantera de många ansökningarna och Migrationsverket introducerade elektroniska ansökningar för att effektivisera prövningen. Under året fick drygt 45 000 ukrainare uppehållstillstånd i Sverige. Andra skyddssökande som fick asyl i Sverige kom från bland annat Afghanistan, Irak och Syrien. Totalt inkom drygt 16 000 asylansökningar, exklusive Ukraina, under förra året jämfört med drygt 11 000 ansökningar under 2021.

– 2022 var ett dramatiskt år, det gäller även för medarbetarna på Migrationsverket. De har hanterat Ukrainakrisen på ett föredömligt sätt samtidigt som de effektiviserat prövningen i andra ärendekategorier. Det är imponerande, säger generaldirektör Mikael Ribbenvik.

88 000 arbets­till­stånd­sä­renden avgjorda

Under året har Migrationsverket avgjort cirka 58 000 förstagångsansökningar om arbetstillstånd och cirka 30 000 ansökningar om att förlänga tillstånd.

– Vi har avgjort fler arbetstillståndsärenden under 2022 än tidigare. Parallellt har vi vidtagit åtgärder och anställt nya medarbetare för att effektivisera processen och komma tillrätta med handläggningstiderna i förlängningsärenden, säger Mikael Ribbenvik.

Medbor­gar­skap har vänt trenden

Lite i skymundan av Ukraina och arbetstillstånd har Migrationsverket fortsatt att effektivisera handläggningen av medborgarskapsärenden. Under året beviljades drygt 77 000 ansökningar om svenskt medborgarskap.

– Det är också fler ärenden än tidigare. Vi har lyckats vända trenden och korta handläggningstiderna inom medborgarskap. Det tar vi med oss in i 2023, säger Mikael Ribbenvik.

Ny inrikt­ning 2023

Bortsett från Ukrainakrisen är en annan trend under ett par år tillbaka att antalet personer som söker skydd, minskar samtidigt som antalet ansökningar om arbets- och studerandetillstånd ökar. Migrationsverkets verksamhet har under de senaste tio åren förändrats och rört sig från asyl- till tillståndsprövning.

Utmärkande för 2022 var även att Sverige fick en ny regering vars målsättning är att genomföra ett migrationspolitiskt paradigmskifte.

– Inför 2023 har vi en ny politisk agenda ökat fokus på kontroll och uppföljning av redan fattade beslut. Det är ett utvecklingsarbete som vi i vissa delar redan påbörjat och nu intensifierar, säger Mikael Ribbenvik.

Se mer statistik på Migrationsverkets webbplats