Fler fall av misstänkt människohandel identifierade 2022

Under förra året upptäckte Migrationsverket drygt 500 fall av misstänkt människohandel – nästan dubbelt så många som 2021.
– Ökningen beror på att två av ärendena omfattade ett stort antal personer. Båda dessa gäller misstänkt tvångsarbete, säger Lisa Hultin Knutas, central samordnare mot människohandel på Migrationsverket.

Migrationsverket ska på regeringens uppdrag bidra i arbetet mot människohandel. Under förra året identifierade myndigheten totalt 515 misstänkta fall, jämfört med 261 fall under 2021. Cirka hälften av fallen 2022 är knutna till två specifika ärenden.

– Det ena ärendet gäller misstänkt arbetskraftsexploatering i Sverige. Det andra ärendet rör ansökningar om arbetstillstånd där det funnits misstanke om risk för exploatering. I det fallet har personerna inte befunnit sig i Sverige, säger Lisa Hultin Knutas.

Både under 2022 och 2021 var misstänkt tvångsarbete den vanligaste formen av exploatering bland de fall Migrationsverket upptäckte. En femtedel av fallen förra året gäller misstanke om människohandel för sexuella ändamål. När det gäller denna form av exploatering var närmare 90 procent av de misstänkt utsatta kvinnor eller flickor.

 Fakta: Identifierade fall av människohandel 2022

Antal fall av misstänkt människohandel/människoexploatering som Migrationsverket identifierade under 2022, uppdelat på kön och ålder:

Kön/ålder

Antal fall

Män

284

Pojkar

10

Kvinnor

210

Flickor

11

Totalt

515