Enkät om situationen för personer från Ukraina

På regeringens uppdrag skickar Migrationsverket idag ut en enkät till personer som beviljats skydd enligt massflyktsdirektivet. Genom enkäten vill regeringen få bättre kunskap om hur skyddsbehövande från Ukraina har det i Sverige.

Regeringen har bett FN:s migrationsorganisation IOM (International Organization for Migration) att genomföra en enkätundersökning bland personer som har lämnat Ukraina för att söka skydd i Sverige. Syftet är att få en bättre bild av hur den här gruppen har det i Sverige och vilka utmaningar de har upplevt, till exempel när det gäller att komma in på arbetsmarknaden. Migrationsverket har fått i uppdrag av regeringen att skicka ut enkäten.

Enkäten går ut den 4 april till alla personer över 18 år som har beviljats skydd enligt massflyktsdirektivet. Enkäten skickas till den mejladress som personerna lämnade när de ansökte om skydd.

Det är frivilligt att svara på enkäten och varken Migrationsverket eller IOM kommer att kunna se vem som har besvarat den.

Läs mer om undersökningen på IOM:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om undersökningen i ett tidigare pressmeddelande från regeringen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.