JO-kritik mot förvars­verk­sam­heten i Mölndal

JO uppmärksammar efter en granskning brister vid Migrationsverkets förvar i Mölndal.
– Vi ser allvarligt på kritiken. En del av det som lyfts fram är redan åtgärdat. Men vi kommer självklart att titta noga på övriga delar, särskild det som handlar om bemötandefrågor, säger Sara Sjudin, sektionschef i Migrationsverkets region Väst.

JO gjorde i januari en oanmäld inspektion av Migrationsverkets förvar i Mölndal. I det protokoll som nu publicerats uppmärksammar myndigheten ett flertal brister vid förvaret, bland annat vad gäller personalens bemötande av de förvarstagna.

– Förvaret var vid tiden för inspektionen nyöppnat och vi har utvecklat arbetssätt och rutiner sedan dess, säger Sara Sjudin.

All personal som rekryteras till förvaren måste uppfylla grundkraven, som omfattar genomförd gymnasieutbildning och godkända språktester.

– Alla förvarsanställda får också en särskild utbildning. Då vi har anställt många medarbetare på kort tid har utbildningen dock behövt delas upp i flera delar som istället ges över längre tid, säger Sara Sjudin.

Enligt JO har förvaret varken rutiner eller en organisation som möter det lagstadgade kravet på läkarundersökning vid vissa beslut om avskiljande. Vid besöket noterade man även brister vad gäller anpassningen för att ta emot barn.

– En del av de brister som framförs är redan åtgärdade, till exempel har utrustning till barn köpts in. Andra uppgifter stämmer inte. Förvarstagna har tillgång till sjukvård fem dagar i veckan och en läkare kan också tillkallas vid behov, säger Sara Sjudin.

Vidare riktar JO kritik mot säkerhetsrutinerna vid förvaret. Redan 2017 efterfrågade Migrationsverket från regeringen större möjligheter att söka igenom boenderum och utföra kroppsvisitationer.

– JO:s kritik aktualiserar än mer behovet av förändrad lagstiftning på det här området. Kritiken som förs fram gällande förvarets säkerhetsrutiner behöver också vägas mot vår plikt att värna säkerheten och tryggheten för både den egna personalen och de förvarstagna. Samtidigt är det självklart att varje säkerhetsinsats om berör individens integritet och rättigheter måste övervägas noga och utföras med respekt för alla förvarstagna, säger Sara Sjudin.

Läs mer på JO:s webbplats: JO uppmärksammar allvarliga brister i förvaret i Mölndal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.