Migra­tions­ver­kets service på fler stat­liga service­kontor

Från och med i höst kommer Migrationsverkets service att erbjudas på flera av ytterligare Statens servicecenters servicekontor. Det står klart efter att Migrationsverkets generaldirektör undertecknat en överenskommelse om fortsatt samverkan.

Sedan 2021 har Statens servicecenter erbjudit service för Migrationsverkets räkning på ett antal statliga servicekontor. Bland annat har besökare kunnat få stöd i att använda digitala självbetjäningstjänster, samt information om regelverk och processer.

Nu tas sista steget i samverkan genom att Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik har skrivit på en överenskommelse som innebär att Statens servicecenter ska erbjuda Migrationsverkets service på fler orter. Även utbudet av tjänster ska öka på sikt.

– Samverkan mellan myndigheterna har fungerat väl och den pilotverksamhet som genomförts visar på goda resultat. Med det här avtalet kan vi fullt ut utveckla samarbetet med Statens servicecenter. Det är positivt att vi på det sättet kan öka vår tillgänglighet och underlätta kontakten med våra sökande samtidigt som vi använder statens resurser på ett effektivt sätt, säger Mikael Ribbenvik.

Service på fler orter

Statens servicecenter har 131 servicekontor i Sverige och i dagsläget erbjuds Migrationsverkets service på 14 av dessa.

Till hösten kommer även följande orter att erbjuda service för myndighetens räkning: Stockholm, Göteborg, Malmö, Norrköping, Västerås, Örebro, Kiruna, Umeå, Sundsvall, Skellefteå, Växjö, Södertälje, Uppsala och Luleå. De nya kontoren kommer att införas stegvis.