Pröv­ningen av ansök­ningar från bärploc­kare är igång

Antalet ansökningar om arbetstillstånd för bärplockning från thailändska medborgare har minskat något i år. Handläggningen av tillstånden pågår men är något försenad.

— En orsak till minskningen kan vara den missvisande nyhet som spreds i januari om att ambassaden i Bangkok stoppar viseringar för bärplockare på grund av missförhållanden. Men det är inte ambassaden som utfärdar arbetstillstånd. Det är Migrationsverkets uppdrag att pröva och bevilja dessa, säger generaldirektör Mikael Ribbenvik.

Fram till vecka 19 i år har 2 850 ansökningar om arbetstillstånd från thailändska bärplockare lämnats in till myndigheten. Än så länge har ansökningarna dock bara börjat komma in.

Mer läsning om bärplockare

Bärplockare från Thailand är viktiga säsongsresurser för svenska bärplockarföretag. Det är Migrationsverket medvetet om. Samtidigt får myndigheten signaler om oseriösa kontrakt och uteblivna löner kopplat till lokala bemanningsföretag i Thailand.

— Uppgifterna om missförhållanden kommer från den svenska ambassaden. Migrationsverket tar uppgifterna på mycket stort allvar och som myndighet är vi skyldiga att agera, säger generaldirektör Mikael Ribbenvik.

Under 2023 kommer Migrationsverket att stärka kontrollen av såväl svenska företag som lokala bemanningsföretag som de svenska företagen anlitar.

Liksom tidigare läggs stor vikt vid vad som skett under tidigare genomförda säsonger, det vill säga att både thailändska och svenska aktörer visar att åtaganden gentemot bärplockare och myndigheter har fungerat.

Det görs bland annat genom att kontrollera att kontrakt finns och att svenska företag har betalat de thailändska bemanningsföretagen för utförda tjänster.

Kort sagt så ska det finnas faktiska anställningsförhållanden mellan bemanningsföretagen och bärplockarna.

Utöver det utgår Migrationsverket som tidigare från att den enskilde bärplockaren får information om anställningsvillkor och förutsättningarna för arbetet i Sverige.

— Vi räknar ändå med att få in närmare 6 000 ansökningar i år. Prövningen av dessa ansökningar kommer att ta tid. Med ett gott samarbete mellan oss, ambassaden, de thailändska bemanningsföretagen och bärplockarföretagen i Sverige kommer det att ändå gå bra, säger generaldirektör Mikael Ribbenvik.

Kan svenska bärplockarföretag säkerställa att ansökningar om arbetstillstånd skickas till Migrationsverket under maj hinner myndigheten troligen pröva ansökningarna innan bärsäsongen normalt startar. Det förutsätter dock att de sökande uppfyller villkoren för tillståndet.

Faktaruta

Så här många arbetstillstånd för bärplockare av vilda bär beviljades från 2015 till 2022:
2022: 6 594
2021: 5 176
2020: 3 092
2019: 6 199
2018: 4 987
2017: 3 079
2016: 3 326
2015: 3 990

  • Genom åren är det uteslutande thailändska medborgare som anlitas som plockare av vilda bär i Sverige, exempelvis lingon, hjortron och blåbär.
  • Migrationsverket äger uppdraget att pröva och utfärda arbetstillstånd för bärplockare.
  • Ambassadens roll är att kontrollera pass i original, fotografera och ta fingeravtryck på sökande.
  • Den som vill komma till Sverige och plocka bär ska lämna in en ansökan till Migrationsverket och få den beviljad innan inresa.
  • Företag som anlitar utländska bärplockare tecknar på eget initiativ kollektivavtal med fackförbundet Kommunal.
  • En bärplockare behöver såsom andra löntagare som vill arbeta i Sverige kunna leva upp till gällande försörjningskrav om minst 13 000 kronor i månaden före skatt.