Beslut om utveck­ling av förvars­verk­sam­heten

Migrationsverkets generaldirektör har beslutat om en samlad strategisk utveckling av förvarsverksamheten. Syftet är att stärka förvaren som attraktiva arbetsplatser med en trygg och säker miljö för både medarbetare och förvarstagna, samtidigt som kapaciteten utökas med 100 förvarsplatser till år 2025 – helt i enlighet med det uppdrag myndigheten fått från regeringen.

De senaste åren har Migrationsverkets förvarsverksamhet utökats och kommer fortsätta öka. Antalet förvarsplatser är av central betydelse för att återvändandet ska fungera. Men förutom fler förvarsplatser behöver myndigheten tillgodose alla behov som både anställda och förvarstagna har så att hela systemet fungerar optimalt och gynnar det samlade arbetet med återvändande.

– Här har vi ett utrymme för utveckling där vi bland annat ska se om det behövs regeländringar för att skapa bättre förutsättningar för myndigheten att bedriva förvarsverksamhet, säger Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik.

Fler platser bedöms kunna bidra till såväl Migrationsverkets som Polismyndighetens arbete med att öka återvändandet. Samtidigt ökar fler förvarsplatser behovet av kompetent och engagerad personal på samtliga förvar i landet. Därför ska de befintliga förmågorna och arbetstidsavtalen analyseras. Därutöver ska utvecklingen koordineras med andra myndigheter, främst Kriminalvården. På så sätt blir förvaren attraktiva arbetsplatser med stödjande ledarskap och hög kompetensnivå bland de anställda.

– Nu tar vi ett samlat grepp av förvarsverksamheten så att vägen framåt blir smidigare. Våra förvar behöver vara bra arbetsplatser som drar till sig anställda med rätt kunskaper och erfarenhet. Samtidigt ska de vara trygga platser för både medarbetare och förvarstagna, säger Mikael Ribbenvik.