Migra­tions­verket får nya möjlig­heter att öka säker­heten på förvaren

Efter att Migrationsverket hemställt hos regeringen om ändringar i förordningen om belastningsregister och förordningen om misstankeregister har regeringen nu beslutat att genomföra de ändringar myndigheten föreslagit. Det ger Migrationsverket bättre möjligheter att förhindra att sökande som begått brott får anställning på myndighetens förvar.

Migrationsverket har hittills inte fått ta del av uppgifter i polisens belastnings- och misstankeregister inför anställningar vid myndighetens förvar. Men nu har regeringen beslutat att Migrationsverket ska ha den möjligheten. Förändringen träder i kraft 1 augusti. Då blir det lättare för myndigheten att vid rekryteringar bedöma kandidaternas lämplighet. När Migrationsverket i december bad regeringen att genomföra de nu beslutade ändringarna beskrev myndigheten i sin hemställan registerkontroller som en viktig säkerhetsåtgärd.

– Våra förvar ska vara en trygg och säker miljö för både förvarstagna och anställda. Vi behöver veta om de som söker anställning på förvaret har ett kriminellt förflutet. Därför är regeringens beslut både viktigt och välkommet, säger Migrationsverkets tillförordnade generaldirektör Inga Thoresson Hallgren.

I sin hemställan till regeringen framhöll Migrationsverket att förvarsverksamheten är en viktig del i den reglerade invandringen. För att öka möjligheterna att verkställa beslut om avvisningar och utvisningar ska Migrationsverket fram till 2025 skapa 100 nya förvarsplatser. Det innebär att många nyanställningar väntar.

– Regeringens beslut kommer verkligen i rätt tid. De närmaste åren kommer vi behöva nyanställa hundratals personer vid våra förvar. Inför varje ny anställning behöver vi kunna ta del av uppgifter ur belastnings- och misstankeregistret. Annars finns en risk att kriminella element infiltrerar verksamheten, säger Migrationsverkets säkerhetsdirektör Patrik Salino.