Migrationsverket gör tillfälliga passkontroller i Nordamerika i sommar

I juli ska mobila team utföra passkontroller på fem orter i USA och Kanada för att underlätta för studenter och arbetstagare som vill få uppehållstillstånd i Sverige.

Sedan 1 november 2022 måste alla som ansöker om uppehållstillstånd i Sverige visa upp sitt pass vid ett personligt besök på ambassaden innan ett positivt beslut kan fattas av Migrationsverket. Förändringen har varit särskilt kännbar för viseringsfria personer som tidigare kunde få uppehållstillstånd och resa till Sverige utan att besöka ambassaden.

Regeringen har sedan dess gett Migrationsverket i uppdrag att underlätta för dessa personer som kan behöva resa långt och lägga mycket tid för att besöka ambassaden. En av de åtgärder som Migrationsverket nu genomför är att skicka personal till fem olika orter i Nordamerika under juli månad.

– Det är en satsning som vi får utvärdera parallellt med att vi tittar på andra lösningar, säger sektionschef Oskar Ekblad.

Urvalet av orter har gjorts noggrant utifrån när efterfrågan är som störst, var den är som störst och var personer tvingas resa längst till en ambassad. Många studenter ansöker om uppehållstillstånd vid en viss tidpunkt eftersom de behöver komma till Sverige när terminen börjar. Arbetstagare är också välkomna till passkontrollen även om de inte söker uppehållstillstånd med samma regelbundenhet.

– Vi har valt att göra den här satsningen i USA och Kanada. Det är platser som är stora till ytan med många studenter som vi hoppas kunna fånga upp med ett kort besök, säger Oskar Ekblad.

Migrationsverkets personal kommer, tillsammans med ambassadpersonal, på plats att undersöka pass i original för studenter och arbetstagare. De kommer att sitta på centrala platser, i huvudsak på campus vid större universitet (se faktaruta nedan).

– Ingen föranmälan krävs. Vi bedömer att vi kan ta hand om alla som dyker upp förutsatt att inte samtliga kommer i sista sekund, säger Oskar Ekblad.

Migrationsverket kommer att utvärdera insatsen och fortsätta att titta på andra lösningar. Bland annat undersöks möjligheter för digitala lösningar och användningen av en extern tjänsteleverantör på plats och huruvida det kan ske med hänsyn till regelverk och informationssäkerhet.

Fakta om de till­fäl­liga pass­kon­trol­lerna

De tillfälliga kontrollstationerna är öppna för dig som

  • bor i USA eller Kanada,
  • har ansökt om uppehållstillstånd för att studera eller arbeta, och
  • inte behöver ett visum för att resa till Sverige.

Datum för den till­fäl­liga pass­kon­trollen

3 juli: Svenska konsulatet, Vancouver, Kanada

4 juli: University of British Columbia, Vancouver, Kanada

5-6 juli: University of California Berkely, San Francisco, Kalifornien, USA

7 juli: University of California, Los Angeles, Kalifornien, USA

10-11 juli: Rice University, Houston, Texas, USA

12 juli: DePaul University, Chicago, Illinois, USA

13 juli: Svenska konsulatet, Chicago, Illinois, USA

Se Sweden abroad för detaljer, tider och annan information om passkontrollen i Kanada Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Se Sweden abroad för detaljer, tider och annan information om passkontrollen i USA Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ingen intervju på de till­fäl­liga kontroll­sta­tio­nerna

Den som behöver ett uppehållstillståndskort eller visum kan inte utnyttja de tillfälliga passkontrollerna, utan måste besöka den svenska ambassaden i Washington eller Ottawa för fotografering och fingeravtryck. Detsamma gäller den som ska genomföra en intervju, till exempel om man vill flytta till en anhörig i Sverige. Kontakta i dessa fall ambassaden i Washington eller Ottawa för tidsbokning och mer information.