Träffa Migrationsverket i Almedalen

Migrationsverket är i Almedalen för att prata om arbetskraftsinvandring och insatser för att stärka svensk konkurrenskraft.
– En väl fungerande process för arbetskraftsinvandring är viktig för att företag ska kunna rekrytera, växa och investera i Sverige. Nu tar Migrationsverket på uppdrag av regeringen fram en ny modell som ska underlätta för högkvalificerad arbetskraft att komma till Sverige, säger Fredrik Bengtsson, regiondirektör för Migrationsverkets region Syd.

I Almedalen har Migrationsverket tre seminarier och panelsamtal på temat arbetskraftsinvandring och om en ny modell för att hantera arbetstillståndsärenden.

– Den nya modellen främjar särskilt rekryteringen för arbetsgivare som söker högkvalificerad arbetskraft utanför EU, men syftar också till att korta handläggningstiden för alla arbetsmarknadsärenden, säger Fredrik Bengtsson.

Seminariet ”Stärkt konkurrenskraft? Hur kan det bli lättare för internationell kompetens att arbeta i Sverige?” tar avstamp i den nya modellen och hur den kommer fungera, vilka yrken som omfattas, samt hur det möter arbetsmarknadens behov och förväntningar.

– Detta är viktiga frågor för oss och vi vill sprida kunskap till arbetsgivare om möjligheten att få hit högkvalificerad arbetskraft, säger Fredrik Bengtsson.

Migrationsverket leder också panelsamtalet ” Nyetablering av stora företag i Sverige – hur möter vi behovet av utländsk arbetskraft?”. En panel diskuterar hur myndigheter kan arbeta mer samordnat för att stödja näringslivet och regionerna för att bättre hantera arbetskraftsbrister som kan mötas av utlandsfödda personer.

Migrationsverket arrangerar också ett samtal om arbetslivskriminalitet och arbetet med att förhindra att oseriösa arbetsgivare kringgår regelverken och systematiskt utnyttjar utländsk arbetskraft.

Fakta: Migra­tions­verket i Alme­dalen

Datum: 28 juni

Plats: Konstmuseet Lokal 110, S:t Hansgatan 21, Visby.

Alla programpunkter sänds digitalt på Almedalen Play.

10.00-11.00: Stärkt konkurrenskraft? Hur kan det bli lättare för internationell kompetens att arbeta i Sverige?

13.45- 14.30 Nyetablering av stora företag i Sverige – hur möter vi behovet av utländsk arbetskraft?

15.00-15.45:Kan vi stoppa utnyttjandet av utländsk arbetskraft?

Övrig närvaro i Alme­dalen för Migra­tions­verket:

Biträdande rättschef Anna Lindblad deltar den 28 juni 14.00-14.45 i seminariet En asyllagstiftning på rättslig miniminivå – vad betyder det? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fredrik Bengtsson deltar den 28 juni kl 12-13 i Dataspelsbranschens lunchseminarium 25000 spelutvecklare efterlyses – kompetensförsörjning i dataspelsbranschen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.