Osäkert om före­slagna åtgärder får fler att välja asyl­bo­enden

Asylsökande ska bo i statliga boenden och eget boende tas bort som uttryckligt alternativ, föreslår en statlig utredning. Migrationsverket är i huvudsak positivt till förslagen men befarar att effekterna överskattas.
– Vi ser det som osäkert om de åtgärder som föreslås får fler att välja Migrationsverkets boenden, säger rättschef Carl Bexelius med anledning av att myndighetens yttrande lämnats till regeringen.

Utredningen om ett ordnat initialt mottagande av asylsökande föreslår i sitt delbetänkande att Migrationsverket ska tilldela alla asylsökande en plats på ett asylboende. Eget boende ska inte längre finnas som uttryckligt alternativ.

Att bo på asylboende ska också, med begränsade undantag, vara ett villkor för att få dagersättning, särskilt bidrag och undantag från kravet på arbetstillstånd. Även skötsamhet på asylboendet föreslås bli ett villkor för dagersättning.

– Möjligheten att sätta ned dagersättningen om en asylsökande missköter sig är en viktig signal, men med tanke på ersättningens nivå bedömer vi att det är tveksamt hur effektiv en sådan åtgärd blir. Vi ser också risker med förslaget att inrätta särskilda boenden för personer som missköter sig, säger Carl Bexelius.

Om fördelarna med att bo på asylboende ska uppnås bedömer Migrationsverket att det krävs en ökad andel kollektiva bostäder framför lägenheter och även omfattande åtgärder för att höja standarden.

De förändringar som utredningen föreslår skulle också kräva betydligt fler boendeplatser än idag. Migrationsverket betonar i yttrandet att det kommer att ta tid att anskaffa det antal platser som beräknas behövas. Möjligheterna att få fram upp till cirka 8 500 nya boendeplatser på mindre än ett år bedöms som små.

– Det blir svårt att uppnå ett så stort antal platser utan att även upphandla tillfälliga bostäder och en sådan upphandling är en långsiktig process. För att vi ska kunna öka boendekapaciteten på ett ordnat sätt bör regeringen överväga att förlänga övergångsbestämmelserna för förändringarna med minst ett år, säger Carl Bexelius.

I yttrandet konstaterar Migrationsverket att utredningen berör flera av myndighetens strategiska frågor och att förslagen får stor påverkan på verksamheten.

– Förslagen behöver utvecklas närmare för att konsekvenserna ska kunna bedömas full ut, men helt klart är att åtgärderna skulle ha en omfattande påverkan på Migrationsverkets verksamhet och behov av medel, säger Carl Bexelius.

Läs Migrationsverkets yttrande Pdf, 308.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Läs utredningens delbetänkande Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fotnot: Regeringen fattade nyligen beslut om tilläggsdirektiv till utredningen utredningen om ett ordnat initialt mottagande av asylsökande. Tilläggsdirektivet innebär att utredaren ska analysera och ta ställning till vilka ytterligare åtgärder som kan vidtas för att få till en ordning där asylsökande bor på anvisade asylboenden och är tillgängliga för myndigheterna.

Läs mer om tilläggsdirektiven på regeringens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.