Färre kvotflyktingar till Sverige

Migrationsverket har fattat beslut om vidarebosättningsprogrammet 2023. I enlighet med regeringens reformpolitik blir det färre kvotflyktingar och större fokus på kvinnor, barn och möjligheter för integration.

– Det är ett väldigt viktigt uppdrag även om vi kommer att ha färre utvalda i år, säger sektionschef Oskar Ekblad på Migrationsverket.

Under 2023 ska Migrationsverket på uppdrag av regeringen ta ut och överföra 900 flyktingar och skyddsbehövande till Sverige genom UNHCR:s program för vidarebosättning. Dock finns idag en eftersläpning som innebär att cirka 400 personer med uppehållstillstånd från vidarebosättningsprogrammen 2022 och 2021 kommer till Sverige i år.

– Därför omfattar beslutet cirka 500 personer. Tillsammans med de tidigare 400 utgör de årets grupp av kvotflyktingar som kommer till Sverige, säger Oskar Ekblad.

Enligt beslutet ska de 500 kvotflyktingarna fördelas enligt följande.

  • Syrien och närområdet (syrier som befinner sig i Libanon och Irak): 350 platser
  • CRRF-länderna (kongoleser från Demokratiska republiken Kongo som befinner sig i Uganda): 100 platser.
  • Akutärenden. Prioriterade och brådskande ärenden globalt, olika medborgarskap. Ska främst kunna användas för ärenden där det föreligger ett särskilt svenskt intresse: 50 platser.

Förutom att beslutet omfattar färre personer än tidigare ska två tredjedelar utgöras av kvinnor, flickor och utsatta grupper, däribland HBTQI-personer. Vidare kommer nya integrationskriterier beaktas i den sammanvägda bedömningen. Bland annat kan driftighet, färdigheter, utbildning och arbetslivserfarenhet och värderingar av betydelse för att integreras i det svenska samhället komma att beaktas vid bedömningen.

– Rent praktiskt handlar det om att välja ut dem som verkligen vill till Sverige – också när de har fått information om svenska lagar och värderingar, säger Oskar Ekblad.