Migra­tions­verket upphandlar ankomst- och utre­se­bo­ende

För att öka antalet plaster för ankomst och utresa upphandlar Migrationsverket nu ett boende i nära anslutning till Arlanda flygplats. Boendet kan också, i framtiden, bli aktuellt som ett återvändandecenter.

– Migrationsverket har ett behov av fler platser för att ta emot personer som kommer till Sverige samt boendeplatser inför utresa, säger Oskar Ekblad, tjänsteförättande avdelningsdirektör, nationella operativa avdelningen, NOA.

I upphandlingen vill Migrationsverket ha en heltäckande tjänst som inkluderar bland annat utrustade boenderum, utrymmen för servering av måltider, hygien, lek och socialt umgänge med plats för 400 till 800 personer.

Migrationsverket behöver också finnas på rätt plats vad gäller kontor, förvar och tillfälliga bostäder, därför är närheten till en internationell flygplats är också ett krav i upphandlingen.

– Genom att ha ett ankomst- och utreseboende i närheten av Arlanda flygplats, som också ligger i närheten av våra kontor och förvar, kan vi samla vår verksamhet och arbeta mer effektivt, säger Oskar Ekblad.

I juni fick Migrationsverket i uppdrag av regeringen att påbörja inrättande av återvändandecenter. Det är ett särskilt boende för personer som fått ett avslag på sin asylansökan och måste lämna Sverige.

– Vi håller på att se över alternativ för hur ett sådant återvändandecenter kan se ut och var det ska ligga. Boendet vi nu upphandlar skulle kunna bli aktuellt som ett återvändandecenter, men idag är tänkt som ett ankomst- och utreseboende, säger Oskar Ekblad.

Ett återvändandecenter är en bostad för personer som har ett verkställbart överförings-, utvisning- eller avvisningsbeslut och personerna som bor där kan röra sig fritt till och från bostaden.

– Det är ännu oklart när vi kan ha ett återvändandecenter på plats eller hur många det kan handla om, det är något som vi börjar titta på, säger Oskar Ekblad.

Återvändandecenter

  • Migrationsverket har redan idag särskilda utreseboenden för personer som ska lämna landet och som befinner sig i en mer aktiv fas av sitt återvändande.
  • Det nya uppdraget innebär att samtliga med verkställbara överförings-, utvisnings- eller avvisningsbeslut, även de som inte har en planerad resa, ska erbjudas plats i ett återvändandecenter.
  • Under förra året var det cirka 74 procent som fick avslag på sin asylansökan och därmed också ett utvisningsbeslut. Det betyder att en stor majoritet av de asylsökande behöver återvända.
  • Migrationsverket ska löpande informera regeringskansliet och även presentera en rapport om hur arbetet med att inrätta center fortgår. Rapporten ska bland annat innehålla en redovisning av ekonomiska och personella konsekvenser och redovisas senast den 1 december 2023.