Migra­tions­verket förbe­reder för höjt försörj­nings­krav för arbets­ta­gare

Snart höjs försörjningskravet för arbetskraftsinvandrare, från dagens 13 000 kronor till 27 360 kronor. Regeringens målsättning är att det nya kravet ska gälla från den 1 november.
– Vi bedömer att cirka 10–20 procent av de som ansöker om arbetstillstånd inte når upp till nya lönekravet och direkt kommer påverkas, säger Anna Lindblad, biträdande rättschef på Migrationsverket.

Regeringen har föreslagit att höja försörjningskravet för den som ansöker om arbetstillstånd i Sverige. Idag är kravet att man måste tjäna 13 000 kronor i månaden. Från den 1 november, då ändringen föreslås börja gälla, måste man ha en lön på minst 27 360 kronor. Summan, som anses vara en god försörjning för en arbetskraftsinvandrare, baseras på att den är 80 procent av medianlönen som Statistiska centralbyrån (SCB) publicerar för Sverige varje år. Den summan ändras årligen.

– Vi arbetar med förberedelser inför att det nya kravet börjar gälla. Vi tittar på hur lagändringen kommer att tillämpas och hur olika grupper kommer att påverkas, säger Anna Lindblad, biträdande rättschef på Migrationsverket.

Det nya kravet gäller oavsett om det är en deltids eller heltidsanställning. Lönen måste även vara i nivå med kollektivavtal eller praxis inom yrket eller branschen, men minst 27 360 kronor.

Den senast publicerade medianlönen vid tidpunkten för ansökan ska gälla vid prövningen. Det är alltså ansökningstillfället som kommer att styra vilken medianlön som ska tillämpas.

Förläng­ning av till­stånd

Även vid ansökan om förlängt arbetstillstånd ska Migrationsverket pröva om kravet på god försörjning är uppfyllt. Det gäller både om kravet kommer att uppfyllas framåt och om kravet varit uppfyllt under den föregående tillståndsperioden.

– Vid ansökan om förlängt arbetstillstånd görs en ny prövning i förhållande till aktuell medianlön, säger Anna Lindblad.

Fakta: Nytt försörj­nings­krav

Yrken som påverkas

De yrkesområden som främst kommer att påverkas av det höjda försörjningskravet är service, omsorg, försäljning, lantbruk, trädgård, skogsbruk, bärplockare, fiske och yrken med krav på kortare utbildning eller introduktion. Dessa grupper har i regel en lön som ligger under det nya försörjningskravet.

Undan­tagna försörj­nings­kravet

Arbetstagare som är undantagna det nya kravet är de som nyttjar den fria rörligheten (medborgare inom EU/EES eller är familjemedlem till en person som är det), de som har eller ansöker om EU-blåkort, de som har eller ansöker om ICT-tillstånd, samt säsongsarbetare.

Professionella tränare och idrottare, au pairer, praktikanter inom ramen för internationellt utbyte eller praktikanter med praktik med anknytning till högre utbildning och forskare kommer inte omfattas av det nya kravet.

Inga över­gångs­regler

Det nya försörjningskravet börjar gälla den 1 november utan övergångsregler. Det innebär att alla som ansöker om arbetstillstånd måste ha en anställning som uppfyller kravet på god försörjning för att arbetstillstånd ska kunna beviljas. Det gäller även vid ansökan om förlängning av tillstånd.