Migrationsverket startar återvändandecenter

På regeringens uppdrag startar Migrationsverket nu återvändandecenter på fem platser i landet. Alla som har ett verkställbart beslut om att lämna landet och ett aktivt återvändandeärende erbjuds plats.

Regeringen gav i somras Migrationsverket i uppdrag att påbörja inrättandet av återvändandecenter, det vill säga särskilda boenden för personer som har fått ett verkställbart beslut om av- eller utvisning eller överföring till annat land.

Migrationsverket har nu omvandlat befintliga boenden till återvändandecenter på fem platser i landet

  • Burlöv och Malmö (totalt ca 300 platser)
  • Sagåsen i Göteborg (ca 160 platser)
  • Stockholm och i Enköping (totalt ca 190 platser)

Både personer som bor i eget boende och i anläggningsboende erbjuds plats på ett återvändandecenter. För den som bor i eget boende och tackar nej till en plats på återvändandecenter händer enligt nuvarande regelverk ingenting men den som bor i anläggningsboende och tackar nej kan tvingas flytta ut. För närvarande finns 2 500 öppna återvändandeärenden där personer kan bli aktuella för att erbjudas plats på ett återvändandecenter.

– Migrationsverkets återvändandecenter är inte enbart ett boende utan en verksamhet där personerna ska ges råd, vägledning och praktiskt stöd för att återvända i större utsträckning än vad som görs idag, säger Filippa Nordfeldt, kanslichef inom Migrationsverkets nationella operativa avdelning.

Migrationsverket har nu en nära dialog med berörda kommuner, Sveriges kommuner och regioner samt länsstyrelserna för att informera om de omedelbara och långsiktiga effekterna.

– Dialogen är viktig eftersom det kan innebära ansträngningar för kommunerna om de behöver erbjuda många barn i skolåldern undervisning. På samma sätt är det med sjukvården, säger Filippa Nordfeldt.

Fakta om återvändandecenter

Migrationsverket fick i juni 2023 i uppdrag att påbörja inrättandet av återvändandecenter. En rapport om hur arbetet fortgår ska lämnas till regeringen senast den 1 december 2023.

Inrättandet av återvändandecenter är en del i regeringens politik för att öka återvändandet och bekämpa skuggsamhället. Nästa år avsätts närmare 300 miljoner kronor för ändamålet, vilket gör det till den största budgetsatsningen inom migrationsområdet.

Utgångspunkten är att återvändandecentren ska placeras nära orter som ligger i anslutning till en flygplats.