Center mot arbets­livskri­mi­na­litet startar i Stock­holm

Idag öppnar ett center mot arbetslivskriminalitet i Stockholm. Det är landets sjätte center, där Migrationsverket, Arbetsmiljöverket och sju andra myndigheter jobbar tillsammans för att motverka brott i arbetslivet.

Sedan 2018 deltar Migrationsverket tillsammans med flera andra myndigheter i ett regeringsuppdrag för att motverka kriminalitet i arbetslivet. Som ett led i det arbetet öppnade förra året de första regionala centren mot arbetslivskriminalitet. Centren ska fungera som nav i myndigheternas samverkan för att stoppa fusk och brottslighet i arbetslivet.

Det nya centret i Stockholm öppnar i Polisens lokaler. Sedan tidigare finns fem center mot arbetslivskriminalitet, i Umeå, Uppsala, Örebro, Göteborg och i Norrköping. Planen är att starta det sjunde och sista centret i Malmö den 1 december.

Kriminella i den organiserade brottsligheten använder företag som sina brottsverktyg för att komma åt bidrag och på andra sätt fuska sig till det som de inte har rätt till. Fokus för myndigheternas kontroller är därför företag i de branscher där risken för kriminalitet och utsatthet bedöms vara särskilt stora.

Arbetsmiljöverket är samordnande myndighet i samarbetet mot arbetslivskriminalitet. I arbetet deltar Arbetsförmedlingen, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket, Polismyndigheten, Skatteverket och Åklagarmyndigheten.

Läs mer i pressmeddelande från Polismyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.