Låt oss stoppa att människor utnyttjas på jobbet

Migrationsverket arbetar tillsammans med åtta andra myndigheter för att stoppa kriminalitet i arbetslivet. Myndigheterna gör gemensamma kontroller i branscher där man bedömer att risken för fusk och kriminalitet är särskilt stora. Men vi kan alla som privatpersoner bidra till att stoppa fusk och hindra att människor utnyttjas genom våra val och hur vi agerar som konsumenter.

Genom att höja kunskapen hos allmänheten om vad man själv kan göra, angriper man problemet från flera håll. Det gör att det blir svårare för dem som tar emot bidrag de inte har rätt till, inte betalar skatter och avgifter eller låter människor arbeta som inte har arbetstillstånd i Sverige.

För att höja medvetandet och kunskapen hos allmänheten, genomförs just nu en myndighetsgemensam kommunikationsinsats. Kommunikationsinsatsen är en del av regeringsuppdraget mot arbetslivskriminalitet och budskapet är ”Låt oss stoppa att människor utnyttjas på jobbet”. Insatsen kommer att synas med filmer i TV, radio, sociala medier och poddar fram till 10 december.

Läs mer på Arbetsmiljöverkets webbplats om vad du själv kan göra som konsument. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Arbetslivskriminalitet är när företag eller organisationer medvetet bryter mot de regler som finns. Migrationsverket samverkan med andra myndigheter för att stoppa arbetslivskriminalitet har pågått sedan 2018 och genomförs på uppdrag av regeringen.

De nio myndigheterna i uppdraget är Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket, Polismyndigheten, Skatteverket och Åklagarmyndigheten.