Utbyggnaden av förvaren fortsätter

I dagarna har Migrationsverket redovisat till regeringen hur förvarskapaciteten ska byggas ut med nära 100 nya platser. Samtidigt förbereds för ett utökat uppdrag om ytterligare drygt 300 förvarsplatser.

I enlighet med tidigare uppdrag pågår en utbyggnad av förvarsverksamheten. 96 nya platser kommer att byggas i Flen och Mölndal de närmaste åren. Tillsammans med förra årets nya förvar i Mölndal kommer Migrationsverket, om allt går enligt plan, att ha inrättat 143 nya platser fram till år 2025. Det innebär en utökning till totalt 663 förvarsplatser i landet.

– Fler förvarsplatser är en del av arbetet för att förbättra förutsättningarna för återvändandet. Vi arbetar målmedvetet för att planera och genomföra utökningen av förvarsplatserna, säger Migrationsverkets generaldirektör Maria Mindhammar.

Parallellt med uppdraget har regeringen i budgetpropositionen för 2024 meddelat avsikten att Migrationsverket ska fortsätta utöka förvarskapaciteten, till totalt 1 000 platser, så snart som möjligt. Regeringen väntas ge myndigheten i uppdrag att redovisa en plan för hur det kan ske.

– Ytterligare drygt 300 nya platser är en kraftig utbyggnad. Eftersom det är ett pågående arbete har vi upparbetade kunskaper om hur vi kan genomföra det, säger Gustav Wilhelmsson, verksamhetsexpert på Migrationsverket.

Under åren har Migrationsverket bland annat undersökt förutsättningarna för att bygga ett nytt förvar i norra Sverige och utöka platserna i Gävle, vilket kommer att analyseras vidare. Även andra alternativ, som exempelvis förvarskapaciteten i södra Sverige eller nära Arlanda, behöver utredas.

Samtidigt som planering för utbyggnad av antal platser pågår, arbetar Migrationsverket med att utveckla förvarsverksamheten bland annat med fokus på arbetsmiljö, kompetensutveckling och säkerhet på förvaren.

Här kan du läsa hela redovisningen till regeringen Pdf, 418.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Fakta – utbyggnaden av förvaren

2022: Förvarskapaciteten ökade med 47 platser när 114 nya platser öppnade i Mölndal samtidigt som 67 befintliga platser stängde i region Väst.

Antal platser i dagsläget, 2023: 567.

Plan 2024: 26 nya platser i Mölndal.

Plan 2025: 70 nya platser i Flen.

Därefter: Totalt 663 platser.

Enligt budgetproposition 2024: Totalt 1 000 platser, alltså ytterligare 337.