Migrationsverket polisanmäler förlust av handlingar

Kopior av dokument från Migrationsverket som omfattas av sekretess har hittats utomhus. Migrationsverket ser mycket allvarligt på det inträffade och har polisanmält händelsen.

Kopiorna hittades i en rondell i Göteborgsområdet av privatpersoner som överlämnade dem till polisen.

– Personliga förhållanden kring våra sökanden omfattas av sekretess och Migrationsverket ser mycket allvarligt på det inträffade och myndigheten har därför polisanmält händelsen, säger Kristofer Skånmyr som är biträdande regiondirektör för region Väst.

Bedömningen är att det är handlingar som lämnats ut i linje med gällande regelverk till en extern aktör och att de sedan hanterat handlingarna ovarsamt. Det finns i nuläget inget som talar för att det är personal från Migrationsverket som hanterat informationen på ett felaktigt sätt.

– Det mesta tyder på att det ligger till just så. Men polisen får bringa klarhet i vad som hänt. Handlingarna är några år gamla, men vi tittar nu på om det inträffade eventuellt kan innebära någon skada för de aktuella personerna, säger Kristofer Skånmyr.