Förslag om ytterligare skärpta villkor för arbetskraftsinvandring

Kraven på arbetskraftsinvandrare höjs genom ett nytt lönekrav som idag motsvarar 34 200 kronor i månaden. Samtidigt undantas vissa yrken där det finns kompetensbehov från lönekravet medan andra yrkesgrupper utesluts helt från att få jobba i Sverige. Det föreslår regeringens utredare i ett betänkande som också innehåller en rad andra förslag om ändrade regler för arbetskraftsinvandring. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni 2025.

Syftet med förslagen, som tagits fram av en särskild utredare på uppdrag av regeringen, är att dels skärpa villkoren för arbetskraftsinvandringen, dels främja den högkvalificerade arbetskraftsinvandringen.

− Det är många förslag som läggs fram och som kommer att påverka Migrationsverket. Vi ska nu närmare analysera förslagen och vad de innebär för vår prövning och vilka andra konsekvenser de får för vår verksamhet och lämna svar när vi får betänkandet på remiss, säger Migrationsverkets biträdande rättschef Anna Lindblad.

Minst 34 200 kronor i månaden

Förslagen, som presenterades vid regeringens pressträff på torsdagen, innebär bland annat att ett nytt lönekrav införs för svenska arbetsgivare som vill rekrytera arbetskraft från länder utanför EU.

Den 1 november i fjol höjdes försörjningskravet från 13 000 kronor till 80 procent av svensk medianlön, i dag 27 360 kronor. Nu ska arbetsgivare enligt förslaget erbjuda en månadslön som är helt i nivå med medianlönen, vilket i dag motsvarar 34 200 kr.

Undantag för att motverka kompe­tens­brist

För att Sverige inte ska riskera kompetensbrist föreslås samtidigt att lönekravet inte ska gälla yrken där det bedöms finnas behov som inte kan tillgodoses med arbetskraft i Sverige. Enligt förslaget ska regeringen eller en utsedd myndighet bestämma vilka yrken som ska undantas utifrån en förteckning från Arbetsförmedlingen.

Vissa yrkes­grupper kan uteslutas från jobb i Sverige

Utredaren föreslår också att vissa yrkesgrupper ska kunna uteslutas från möjligheten att beviljas arbetstillstånd i Sverige. Här föreslås att Migrationsverket årligen ska informera regeringen om yrken där missbruk av regelsystemet är så stort att yrkena bör uteslutas från möjligheten att beviljas arbetstillstånd.

Flera förslag som rör högkva­li­fi­cerad arbets­kraft

Inom ramen för uppdraget att främja högkvalificerad arbetskraft föreslås förändringar som syftar till att underlätta för bland annat personer med EU-blåkort (för högkvalificerad anställning) och av företagsinterna ICT-tillstånd.

I förslaget ingår också att personer som haft tillstånd för bland annat forskning och studier på högre nivå ska kunna undantas från lönekravet under en period när de går vidare till arbete. Undantag ska också gälla för bland annat läkare och viss annan kvalificerad vårdpersonal under tiden som de arbetar för att få sin legitimation.

Betänkandet Nya regler för arbetskraftsinvandring m.m.(SOU 2024:15) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.