Drygt 300 ansökningar om arbetstillstånd avslås – arbetsgivaren bedöms som oseriös

Migrationsverket har beslutat att avslå drygt 300 ansökningar om arbetstillstånd som gäller anställningar hos ett enskilt företag. Orsaken är att arbetsgivaren bedöms ha agerat oseriöst.
– Vi arbetar aktivt för att motverka att reglerna för arbetstillstånd missbrukas. Besluten om avslag har fattats för att undvika att människor exploateras på arbetsmarknaden, säger Jesper Starkerud, nationell samordnare för arbetet mot arbetslivskriminalitet på Migrationsverket.

Under förra året fick Migrationsverket uppgifter och indikationer på missförhållanden hos ett företag som har flera hundra ansökningar om arbetstillstånd kopplade till sig. Mot bakgrund av uppgifterna inledde myndigheten en fördjupad utredning av arbetsgivaren, som är en underentreprenör inom byggbranschen. Frågan lyftes också till det myndighetsgemensamma centret mot arbetslivskriminalitet i Göteborg.

Företaget ifråga, som varit verksamt i Belgien och längre tillbaka även i Sverige, misstänks i Belgien ha utsatt sina utländska anställda för människohandel och människoexploatering. Arbetsgivaren ska bland annat ha betalat ut mycket låga löner och haft dåliga arbetsvillkor. I tidigare rapportering som Migrationsverket tagit del av framgår också att arbetsgivaren genom hot tvingat arbetstagare att lämna Belgien för att hindra dem från att medverka i utredningar som belgiska myndigheter initierat.

Migrationsverkets slutsats från den egna utredningen är att arbetsgivaren agerat oseriöst kopplat till de aktuella ansökningarna om arbetstillstånd. Bland annat bedöms det finnas risk för att de tänkta arbetstagarna inte skulle få de villkor som utlovats i anställningarna.

– Utifrån det som kommit fram har vi nu fattat beslut i samtliga ansökningar kopplade till det här företaget. Totalt handlar det om drygt 300 ansökningar som får avslag. De gäller personer som ännu inte kommit till Sverige, säger Jesper Starkerud.

Migrationsverkets ska bidra i arbetet mot människohandel och motverka att reglerna för arbetstillstånd missbrukas. Det innebär bland annat att vara observant på om anställningserbjudanden upprättas i syfte att kringgå reglerna. De senaste åren har myndigheten gjort ett omfattande arbete för öka förutsättningarna att göra det.

– Vi ser nu ett tydligt resultat av det arbetet. Det är genom effektiv samverkan inom Migrationsverket, bland annat med våra interna nätverk mot arbetslivskriminalitet respektive människohandel, vi har kunnat identifiera de här ärendena, säger Jesper Starkerud.

Fakta: Arbetet mot arbetslivskriminalitet

Regeringen har gett Migrationsverket och åtta andra myndigheter uppdraget att ta fram gemensamma kontrollmetoder för att motverka fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet. Arbetet utgår från de gemensamma arbetslivskriminalitetscentren (AKC).

De nio deltagande myndigheter är: Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket, Polismyndigheten, Skatteverket och Åklagarmyndigheten. Arbetsmiljöverket samordnar uppdraget.

Läs mer om samverkan mot arbetslivskriminalitet på Arbetsmiljöverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.