Så ska fusket med uppehållstillstånd för studier motverkas

Det är för många personer som kommer till Sverige med uppehållstillstånd för studier som aldrig slutför sin utbildning. Allt för många hoppar av och börjar arbeta istället, eller dyker helt enkelt aldrig upp på den utbildning de angett att de ska gå. Migrationsverket har i dagarna lämnat över en rapport med förslag för att motverka detta.

”Åtgärder för att minska missbruk av uppehållstillstånd för studier” är ett av uppdragen i 2023 års regleringsbrev med instruktioner till Migrationsverket. Arbetet med detta uppdrag har bidragit till en fördjupad samverkan med Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) och genomförandet av ett antal åtgärder för att motverka missbruk och underlätta för seriösa studenter.

Detta arbete kommer att fortsätta även efter denna slutrapportering.

Motverka men även förenkla

Migrationsverket har i uppdraget gjort det strategiska valet att inte bara fokusera på att motverka missbruk utan också på att förenkla för seriösa studenter. En av orsakerna till detta är att undvika att skapa hinder för seriösa studenter vid genomförande av åtgärder för att motverka missbruk. En annan orsak till detta val är att en förenklad hantering av seriösa studenter leder till större möjligheter att fokusera på att hantera missbruk av uppehållstillstånd för studier.

Markus Filipsson, processledare på Migrationsverkets digitaliserings- och utvecklingsavdelning, har arbetat med rapporten.

– Migrationsverket har i en genomförd kvalitetsuppföljning konstaterat att det förekommer överutredning. Det vill säga att vi utreder ärenden som inte skulle ha utretts. Att utan saklig grund utreda de som sedan bedöms ha avsikt att studera är något som går emot lagstiftningen, men som också kostar oss mycket onödig tid och resurser.

– Vi ska helt enkelt bli bättre på att hitta de ärenden där det finns indikationer på oklar studieavsikt och fokusera på dessa.

Nedan är ett litet urval av de förslag som presenteras i rapporten:

  • Utökat språkkrav (engelska) i antagningsprocessen
  • Överenskommelse mellan Migrationsverket och lärosäten gällande avbrottsrapportering
  • Inskränkning av obegränsad rätt till arbete under studierna
  • Ändring av studieavgiftsfrihet för medsökande till studerande
  • Översyn av agentavtal på lärosätena
  • Översyn av det relativt låga kravet på studieresultat för att kunna beviljas förlängt uppehållstillstånd
  • Ökade krav för att kunna byta från uppehållstillstånd för studier till uppehållstillstånd för arbete

Christopher Sönnerbrandt, senior rådgivare på SUHF, är del av Samverkansgruppen med Migrationsverket.

– Vi ser mycket positivt på att vi har denna samverkan med Migrationsverket. Det kommer bidra till att Sverige blir mer attraktivt för forskare och studenter inom högre utbildning.

Nu fortsätter arbetet i Samverkansgruppen med att realisera det som presenteras i rapporten och att blicka framåt.

Redovisning av uppdrag 4 i regleringsbrevet 2023 – Åtgärder för att minska missbruk av uppehållstillstånd för studier (1.1.1.2-2024-3373) Pdf, 780.6 kB, öppnas i nytt fönster.