Ökade krav på unga och stärkt skydd för utsatta personer när reglerna för svenskt medborgarskap ändras

Under onsdagen fattade riksdagen beslut om att skärpa reglerna i medborgarskapslagen. Från och med 1 oktober kommer det att ställas krav på skötsamhet hos unga personer som söker svenskt medborgarskap. Samtidigt får barn och vuxna som är i en utsatt situation ett stärkt skydd av sitt svenska medborgarskap.

I höst införs nya krav på unga som söker svenskt medborgarskap. För att en person som är mellan 15 och 21 år ska kunna få medborgarskap från och med 1 oktober krävs det att den sökande inte:

  • är skäligen misstänkt för allvarligare brottslighet
  • är dömd för allvarligare brott eller upprepad brottslighet
  • är ett hot mot Sveriges säkerhet eller allmän säkerhet
  • har anknytning till grupper eller organisationer som begår övergrepp mot andra människor.

Ändringar som gäller befrielse från svenskt medborgarskap

Den andra större ändringen i medborgarskapslagen har som syfte att stärka skyddet av medborgarskapet för personer som är i en utsatt situation. Ändringen innebär att en person kan nekas från att bli befriad från sitt svenska medborgarskap om det finns anledning att anta att den sökande själv inte vill bli befriad från det.

För barn införs en bestämmelse som säger att ett barn inte ska befrias från sitt svenska medborgarskap om det strider mot barnets bästa. Barnets åsikter kommer att tas med i bedömningen. För barn som fyllt 12 år krävs också att barnet samtycker till befrielsen.

Migrationsverket får ansvaret för alla medborgarskapsärenden

Nordiska medborgare har hittills kunnat få svenskt medborgarskap genom anmälan till länsstyrelsen. Från och med 1 oktober ska även dessa personer vända sig till Migrationsverket, som därmed får ansvaret för alla medborgarskapsärenden.

Så påverkas myndigheten av lagändringarna

Migrationsverket förbereder nu verksamheten för dessa lagändringar.

− En av de stora förändringarna är att vi tar över handläggning av anmälningar för nordbor från länsstyrelsen. Det handlar i snitt om cirka 3 000 ärenden per år enligt prognosen, som bygger på länsstyrelsens historik. Det behöver vi rustas för att hantera, säger Merima Ilijasevic, tf. sektionschef på Migrationsverket.

Den andra stora förändringen gäller skötsamhetskraven.

− Behovet av den förändrade lagstiftningen kopplad till unga har Migrationsverket drivit i många år. Nu kommer den äntligen på plats och det ser vi ett stort värde i, förklarar Merima Ilijasevic.

Här kan du läsa om ändringarna i medborgarskapslagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Olika sätt att få medborgarskap

En person kan få ett svensk medborgarskap genom:

  • födsel
  • adoption
  • ansökan (för vuxna)
  • anmälan (för barn och unga vuxna).

Det är reglerna för anmälan som nu skärps.

Här kan du läsa mer om att bli svensk medborgare