Migrationsverket i sociala medier

Migrationsverket finns i sociala medier för att förklara myndighetens uppdrag och dela kunskap om migrationen till Sverige. Detta gör vi genom att publicera texter, filmer och grafik som ett komplement till den fakta som finns på vår webbplats. Vi svarar även på allmänhetens frågor.

Vi har inte möjlighet att gå in i alltför detaljerade diskussioner eller svara på frågor som rör enskilda personer. Om du har personliga frågor eller frågor om ditt ärende kan du kontakta oss via e-post eller telefon.

E-posta oss

Ring oss

Facebook

På Facebook publicerar vi texter, filmer och grafik om myndighetens uppdrag och om migrationen till Sverige.

Länk till Migrationsverkets Facebook-sidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebook – MIG Talks

MIG Talks är en kommunikationssatsning för att främja kunskap om migrationen till Sverige. Följ och delta i MIG Talks på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Twitter

På Migrationsverkets Twitterkonto följer vi debatten om migration och publicerar fakta om myndighetens uppdrag och migrationen till Sverige. Vi har inte möjlighet att gå in detaljerade diskussioner och har en begränsad svarsfrekvens. Har du en fråga som du inte får svar på via Twitter kan du vända dig till oss via e-post.

E-posta oss

Länk till Migrationsverkets Twitterkontolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Twitter – Asyl-, migrations- och integrationsfonden

​EU:s Asyl-, migrations- och integrationsfond (AMIF) berättar om fondens arbete och medfinansierade projekt på sitt Twitterkonto.

Länk till AMIF:s Twitterkontolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster  

LinkedIn

Migrationsverket ser LinkedIn som en kanal för att berätta om myndigheten som arbetsgivare och arbetsplats. Du kan följa oss på LinkedInlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

LinkedIn – Asyl-, migrations- och integrationsfonden

​EU:s Asyl-, migrations- och integrationsfond (AMIF) berättar om fondens arbete och medfinansierade projekt på sin LinkedIn-sida.

Länk till AMIF:s LinkedIn-sidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Youtube

På Youtube visas filmer på flera olika språk som beskriver de olika stegen i asylprocessen. En film handlar till exempel om hur det går till vid asylutredningen.

Länk till Migrationsverkets Youtubekanal​länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vad gäller på våra sociala medier?

Gör gärna egna inlägg och skriv kommentarer till våra inlägg. Vi svarar på frågor och kommentarer under arbetstid på vardagar, men vi svarar inte på enskilda ärenden eller andra frågor som rör enskilda personer. Har du personliga frågor eller frågor om ditt ärende hänvisar vi till våra e-tjänster, e-post eller telefon.

Inlägg ska hållas till sakfrågan och hålla en god ton. Visa eventuella debattmotståndare respekt.

Facebook och Linkedin

Vi raderar inget av det som skrivs på Migrationsverkets Facebook- eller Linkedinsida av dig eller någon annan, med undantag för aktiviteter som 

  • bryter mot svensk lag eller mot det sociala mediets regler.
  • innehåller känsliga personuppgifter eller är stötande, uppviglande eller kränker enskildas personliga integritet.
  • saknar relevans för sidans ämne.
  • anses vara spam. Spam är när samma typ av inlägg återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal avsändare.
  • kommer från en uppenbart falsk avsändare (till exempel med påhittat namn).
  • är huvudsakligen ett reklambudskap i marknadsföringssyfte från annan organisation än Migrationsverket.

Upprepade brott mot dessa regler kan leda till blockering av funktioner eller åtkomst till sidan.

Om du ser något som bryter mot dessa regler får du gärna anmäla det med hjälp av det sociala mediets egna funktioner.

Ansvar och allmän handling

Det som skrivs på Migrationsverkets sociala medier kan bli allmän handling. Lämna aldrig ut personlig information som personnummer eller annat som berör enskilt ärende här, kontakta oss istället per e-post eller på telefon för personlig service.

Om någon annan än Migrationsverket eller våra experter i tjänst svarar på en fråga tar vi inte ansvar för det inlägget.