Etiska rådet

Vid Migrationsverket finns ett etiskt råd som är utsett av regeringen. Rådets funktion är rådgivande och generaldirektören ska kunna inhämta yttranden från rådet när det gäller etiska frågor.

I instruktionen för Migrationsverket heter det:

Vid Migrationsverket ska det finnas ett etiskt råd. Rådet ska på myndighetens begäran avge yttranden i frågor som rör utformningen av myndighetens verksamhet och som kan kräva etiska överväganden. Rådet ska bestå av högst sju ledamöter. Regeringen utser ordförande och övriga ledamöter i rådet för en bestämd tid.

SFS 2004:294 10 a §

Ledamöter

Cristina Grenholm

Cristina Grenholm (ordförande), född 1959, är präst i Svenska kyrkan, författare och teologie doktor. Hon var en av kandidaterna i valet till ärkebiskop 2013. Cristina Grenholm prästvigdes för Stockholms stift 1985. Efter prästtjänst blev hon 1990 universitetslektor vid Uppsala universitet och 2003 professor i tros- och livsåskådnings­vetenskap vid Karlstads universitet. 2009 tillträdde Cristina Grenholm posten som kyrkosekreterare vid kyrkokansliet i Uppsala där hon samordnar det teologiska arbetet på nationell nivå.

Cristina Grenholms förordnande gäller från och med 5 juni 2019 till och med 3 juni 2021.

Inger Asching

Inger Ashing, född 1974, är direktör för Delegationen mot segregation. Hon var tidigare Nationell samordnare för unga som varken arbetar eller studerar. Innan dess har hon arbetat som chef och ställföreträdande generaldirektör vid dåvarande Ungdomsstyrelsen, som VD för Global Child Forum och ordförande i Rädda Barnen. Inger Ashing är också styrelseledamot i Save the Children International.

Inger Ashings förordnande gäller från och med 5 juni 2019 till och med 3 juni 2021.

Anna-Sara Lind

Anna-Sara Lind, född 1977, är professor i offentlig rätt vid juridiska fakulteten vid Uppsala universitet. Hennes forskning fokuserar på offentlig rätt i vid bemärkelse, på hur EU-rätten inverkar på rättsutvecklingen inom den medicinska rätten och socialrätten samt hur fri- och rättigheter kan säkerställas i en komplex konstitutionell verklighet. Sedan 2011 är hon knuten till Centrum för forskningsetik och bioetik. Anna-Sara Lind är biträdande programledare för Impact of Religion-Challenges for Society, Law and Democracy.

Anna-Sara Linds förordnande gäller från och med 5 juni 2019 till och med 3 juni 2021.

Anna-Sara Lind

Ludvig Beckman, född 1970, är professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet. Han disputerade år 2000 vid Uppsala universitet med avhandlingen The liberal state and the politics of virtue. I sin forskning har han fokuserat på politisk teori och demokratiforskning, ofta med betoning på gränserna för demokratiska rättigheter. Beckman har skrivit ett flertal artiklar och böcker, varav flera internationellt publicerade, bland annat Frontiers of democracy. The right to vote and its limits.

Ludvig Beckmans förordnande gäller från och med 5 juni 2019 till och med 3 juni 2021.

I valet av ledamöter lägger regeringen stor vikt vid att skapa ett råd med bred sammansättning av olika erfarenheter och kunskapsområden.

Frågor kring etiska rådet kan ställas till Theresa Karlbjörn, telefon 010-485 82 10, eller via e-post till migrationsverket@migrationsverket.se.

Redan ställda frågor med svar

Etik, juridik och demokrati – om roll och uppdrag för Migrationsverkets etiska rådPDF

Sidan senast uppdaterad: 2019-07-12

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.