Insynsrådet

Insynsrådet ska utöva allmänhetens insyn i verksamheten och ge generaldirektören råd. Generaldirektören är insynsrådets ordförande och ska hålla rådet informerat om verksamheten.

Regeringen utser ledamöter i insynsrådet. Ledamöterna är:

  • Kerstin Brunnberg, journalist
  • Hans Eklind, riksdagsledamot (KD)
  • Boel Godner, kommunalråd (S)
  • Johnny Cato, riksdagsledamot (C)
  • Rasmus Ling, riksdagsledamot (MP)
  • Robert Hannah, riksdagsledamot (L)
  • Carina Ohlsson, riksdagsledamot (S)
  • Barbro Thorblad, f.d. generaldirektör
  • Patric Åberg, kommunalråd (M)

Sidan senast uppdaterad: