Insynsrådet

Insynsrådet ska utöva allmänhetens insyn i verksamheten och ge generaldirektören råd. Generaldirektören är insynsrådets ordförande och ska hålla rådet informerat om verksamheten.

Regeringen utser ledamöter i insynsrådet. Ledamöterna är:

  • Mauricio Rojas, riksdagsledamot (L)
  • Jonny Cato, riksdagsledamot (C)
  • Ludvig Aspling, riksdagsledamot (SD)
  • Annika Hirvonen, riksdagsledamot (MP)
  • Camilla Rinaldo Miller, riksdagsledamot (KD)
  • Jessica Rosencrantz, riksdagsledamot (M)
  • Patric Åberg, kommunalråd (M)
  • Ola Möller, riksdagsledamot (S)
  • Zara Leghissa, riksdagsledamot (S)

Sidan senast uppdaterad: