Insynsrådet

Insynsrådet ska utöva allmänhetens insyn i verksamheten och ge generaldirektören råd. Generaldirektören är insynsrådets ordförande och ska hålla rådet informerat om verksamheten.

Regeringen utser ledamöter i insynsrådet. Ledamöterna är:

 • Mauricio Rojas, riksdagsledamot (L)
 • Jonny Cato, riksdagsledamot (C)
 • Ludvig Aspling, riksdagsledamot (SD)
 • Annika Hirvonen, riksdagsledamot (MP)
 • Camilla Rinaldo Miller, riksdagsledamot (KD)
 • Jessica Rosencrantz, riksdagsledamot (M)
 • Patric Åberg, kommunalråd (M)
 • Ola Möller, riksdagsledamot (S)
 • Zara Leghissa, riksdagsledamot (S)
 • Karolin Wallström, enhetschef
 • Peter Esaiasson, professor

Sidan senast uppdaterad: