Migrationsverkets ledning

Migrationsverket leds av generaldirektör Maria Mindhammar. Myndighetens ledningsgrupp utgör ett forum för strategisk ledning och styrning av verksamheten.

I verksledningen sitter – förutom generaldirektören – överdirektören, regionchefer, avdelningschefer och chefen för myndighetsstaben.

Om du vill kontakta någon i ledningen kan du ringa 0771-235 235 eller skicka mejl till migrationsverket@migrationsverket.se.

Porträttbild på Maria Mindhammar, generaldirektör

Maria Mindhammar, generaldirektör

Porträttbild på Annika Gottberg

Annika Gottberg, överdirektör

Porträttbild på Fredrik Bengtsson, regiondirektör region Syd

Fredrik Bengtsson, regiondirektör region Syd

Porträttbild på Kristofer Skånmyr, tillförordnad regiondirektör region Väst

Kristofer Skånmyr, tillförordnad regiondirektör region Väst

Porträttbild på Veronika Lindstrand Kant, regiondirektör region Nord

Veronika Lindstrand Kant, regiondirektör region Nord

Porträttbild på Marcus Toremar

Marcus Toremar, direktör digitaliserings- och utvecklings­avdelningen

Hanna Karlström, tillförordnad direktör för säkerhetsavdelningen

Hanna Karlström, tillförordnad direktör för säkerhetsavdelningen

Porträttbild på Sara Åhman

Sara Åhman, direktör nationella operativa avdelningen

Carl Bexelius

Carl Bexelius, rättschef

Porträttbild på Linda Widmark

Linda Widmark, kommunikations­direktör

Porträttbild på Mari Mild

Mari Mild, HR-direktör

Magnus Frid

Magnus Frid, tillförordnad direktör för planeringsavdelningen

Maria Melchersson

Maria Melchersson, chef för myndighetsstaben

Foto: Björn Bjarnesjö, Jonas Holmkvist, Olaf Zobel och Catarina Remires Axelsson.

Sidan senast uppdaterad: