Migrationsverkets ledning

Migrationsverket leds av tf generaldirektör Inga Thoresson Hallgren. Myndighetens ledningsgrupp utgör ett forum för strategisk ledning och styrning av verksamheten.

I verksledningen sitter – förutom generaldirektören – regionchefer, avdelningschefer för digitalisering och utveckling, kommunikation, HR, säkerhet, planering, rättsfrågor samt nationella operativa avdelningen. I ledningsgruppen sitter även den av regeringen tillsatta överdirektören.

Om du vill nå någon i ledningen kan du ringa 0771-235 235 eller skicka mejl till migrationsverket@migrationsverket.se.

Porträttbild på Maria Mindhammar, generaldirektör

Maria Mindhammar, generaldirektör

Porträttbild på överdirektör Inga Thoresson Hallgren

Inga Thoresson Hallgren, överdirektör

Porträttbild på Mari Mild

Mari Mild, HR-direktör

Porträttbild på Fredrik Bengtsson, regiondirektör region Syd

Fredrik Bengtsson, regiondirektör region Syd

Porträttbild på Sanela Ovcina, regiondirektör region Väst

Sanela Ovcina, regiondirektör region Väst

Porträttbild på Veronika Lindstrand Kant, regiondirektör region Nord

Veronika Lindstrand Kant, regiondirektör region Nord

Porträttbild på Marcus Toremar

Marcus Toremar, direktör digitaliserings- och utvecklings­avdelningen

Patrik Salino, direktör för säkerhetsavdelningen.

Patrik Salino, direktör för säkerhetsavdelningen.

Porträttbild på Sara Åhman

Sara Åhman, direktör nationella operativa avdelningen

Carl Bexelius

Carl Bexelius, rättschef

Porträttbild på Linda Widmark

Linda Widmark, kommunikations­direktör

Porträttbild på Annika Gottberg

Annika Gottberg, direktör för planeringsavdelningen

Foto: Björn Bjarnesjö, Jonas Holmkvist, Olaf Zobel och Catarina Remires Axelsson

Sidan senast uppdaterad: