Migrationsverket logotyp

Migrationsverkets ledning

Migrationsverket leds av generaldirektör Mikael Ribbenvik. Myndighetens ledningsgrupp utgör ett forum för strategisk ledning och styrning av verksamheten.

I verksledningen sitter förutom generaldirektören chefen för rättsavdelningen, regioncheferna för region Syd och Väst, avdelningscheferna för kommunikation, digitalisering och utveckling, nationell samordning, planering samt HR. I ledningsgruppen sitter även den av regeringen tillsatta överdirektören.

Om du vill nå någon i ledningen kan du ringa 0771-235 235 eller skicka mejl till migrationsverket@migrationsverket.se.

Mikael Ribbenvik.

Mikael Ribbenvik
Generaldirektör

Överdirektör Inga Thoresson Hallgren

Inga Thoresson Hallgren
Överdirektör och ställföreträdande generaldirektör

Fredrik Bengtsson

Fredrik Bengtsson
Chef för kommunikations­avdelningen

Henrik Holmer

Henrik Holmer
Chef för planeringsavdelningen

Veronika Lindstrand Kant

Veronika Lindstrand Kant
Chef för region Stockholm

Marcus Toremar

Marcus Toremar
Chef för digitaliserings- och utvecklings­avdelningen

Lena Sköld

Lena Sköld
Chef för HR-avdelningen

Åsa Lindberg

Åsa Lindberg
Chef för region Syd

Foto: Tomislav Stjepic, Björn Bjarnesjö och Olaf Zobel

Sidan senast uppdaterad: 2020-09-23

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?