Migrationsverkets ledning

Migrationsverket leds av generaldirektör Mikael Ribbenvik. Myndighetens ledningsgrupp utgör ett forum för strategisk ledning och styrning av verksamheten.

I verksledningen sitter – förutom generaldirektören – regionchefer, avdelningschefer för digitalisering och utveckling, kommunikation, HR, planering, rättsfrågor samt nationella operativa avdelningen. I ledningsgruppen sitter även den av regeringen tillsatta överdirektören.

Om du vill nå någon i ledningen kan du ringa 0771-235 235 eller skicka mejl till migrationsverket@migrationsverket.se.

Porträttbild på generaldirektör Mikael Ribbenvik.

Mikael Ribbenvik
Generaldirektör

Porträttbild på överdirektör Inga Thoresson Hallgren

Inga Thoresson Hallgren
Överdirektör och ställföreträdande generaldirektör

Porträttbild på Fredrik Bengtsson, regiondirektör region Syd

Fredrik Bengtsson
Regiondirektör region Syd

Porträttbild på Sanela Ovcina, regiondirektör region Väst

Sanela Ovcina
Regiondirektör region Väst

Porträttbild på Veronika Lindstrand Kant, regiondirektör region Nord

Veronika Lindstrand Kant
Regiondirektör region Nord

Porträttbild på Marcus Toremar

Marcus Toremar
Direktör digitaliserings- och utvecklings­avdelningen

Porträttbild på Lena Sköld

Lena Sköld
HR-direktör

Porträttbild på Magnus Önnestig

Magnus Önnestig
Direktör nationella operativa avdelningen

Carl Bexelius

Carl Bexelius
Rättschef

Porträttbild på Linda Widmark

Linda Widmark
Kommunikations­direktör

Foto: Björn Bjarnesjö, Hannah Davidsson och Olaf Zobel

Sidan senast uppdaterad: