Migrationsverkets ledning

Migrationsverket leds av generaldirektör Mikael Ribbenvik. Myndighetens ledningsgrupp utgör ett forum för strategisk ledning och styrning av verksamheten.

I verksledningen sitter förutom generaldirektören chefen för rättsavdelningen, regioncheferna för region Syd och Väst, avdelningscheferna för kommunikation, digitalisering och utveckling, nationell samordning, planering samt HR. I ledningsgruppen sitter även den av regeringen tillsatta överdirektören.

Om du vill nå någon i ledningen kan du ringa 0771-235 235 eller skicka mejl till migrationsverket@migrationsverket.se.

Porträttbild

Mikael Ribbenvik
Generaldirektör

Överdirektör Inga Thoresson Hallgren

Inga Thoresson Hallgren
Överdirektör och ställföreträdande generaldirektör

Kristina Hwargård

Fredrik Beijer
Chef för rättsavdelningen

Porträttbild

Fredrik Bengtsson
Chef för kommunikations­avdelningen

Porträtt av Henrik Holmer

Henrik Holmer
Chef för planeringsavdelningen

Porträttbild

Veronika Lindstrand Kant
Chef för nationella samordningsavdelningen

Porträttbild

Marcus Toremar
Chef för digitaliserings- och utvecklings­avdelningen

Porträtt av Henrik Holmer

Lena Sköld
Chef för HR-avdelningen

Porträttbild

Åsa Lindberg
Chef för region Syd

Foto: Tomislav Stjepic, Björn Bjarnesjö och Olaf Zobel

Sidan senast uppdaterad: 2020-01-30

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.