Migrationsverkets ledning

Migrationsverket leds av generaldirektör Mikael Ribbenvik. Myndighetens ledningsgrupp utgör ett forum för strategisk ledning och styrning av verksamheten.

I verksledningen sitter – förutom generaldirektören – regionchefer, avdelningschefer för digitalisering och utveckling, kommunikation, HR, planering, rättsfrågor samt nationella operativa avdelningen. I ledningsgruppen sitter även den av regeringen tillsatta överdirektören.

Om du vill nå någon i ledningen kan du ringa 0771-235 235 eller skicka mejl till migrationsverket@migrationsverket.se.

Mikael Ribbenvik.

Mikael Ribbenvik
Generaldirektör

Överdirektör Inga Thoresson Hallgren

Inga Thoresson Hallgren
Överdirektör och ställföreträdande generaldirektör

Porträttbild på Fredrik Bengtsson, chef för region Syd

Fredrik Bengtsson
Chef för region Syd

Henrik Holmer

Henrik Holmer
Chef för planeringsavdelningen

Veronika Lindstrand Kant, chef för region Nord

Veronika Lindstrand Kant
Chef för region Nord

Marcus Toremar

Marcus Toremar
Chef för digitaliserings- och utvecklings­avdelningen

Lena Sköld

Lena Sköld
Chef för HR-avdelningen

Porträttbild Magnus Önnestig

Magnus Önnestig
Chef för nationella operativa avdelningen

Sanela Ovcina, chef för region Väst

Sanela Ovcina
Chef för region Väst

Carl Bexelius

Carl Bexelius
Rättschef

Eva Carlstedt

Eva Carlstedt
Tf chef för kommunikations­avdelningen

Foto: Tomislav Stjepic, Björn Bjarnesjö och Olaf Zobel

Sidan senast uppdaterad: