اشتغال در زمانی که متقاضی پناهندگی هستید

Arbeta under tiden som asylsökande – persiska

شما در دورانی که منتظر رسیدگی به پروندۀ پناهندگی خود هستید بایستی در درجۀ نخست خودتان معاش خودرا تأمین کنید. تأمین معاش را می توانید یا به کمک پول های پس انداز کردۀ خود و یا از راه کار کردن انجام دهید.

برای برخورداری از حق کارکردن در مدت پناهجوئی بایستی یک گواهی معافیت از وظیفۀ داشتن اجازۀ کار (AT-UND) دریافت کرده باشید.

شرایط لازم جهت دریافت اجازه کارکردن در دوران پناهجوئی

اگر واجد شرایط زیر باشید از قاعده کلی "ضرورت داشتن اجازۀ کار" مستثنی خواهید بود:

  • اگر اسناد و مدارک هویت قابل قبول تحویل دهید، یا از طریق دیگری برای احراز هویت خود همکاری کنید
  • اگر قرار باشد به پروندۀ پناهندگی شما در سوئد رسیدگی شود
  • اگر درخواست پناهندگی شما دارای دلایل محکم و قوی باشد.  اگر شما حکم اخراج دریافت کرده باشید که بایستی بلادرنگ به اجرا درآید نمی توانید (AT-UND)، یعنی گواهی معافیت از وظیفۀ داشتن اجازۀ کار دریافت کنید.

اینکه کدام کشور به درخواست پناهندگی شما رسیدگی می کند توسط قانون دوبلین تعیین می شود

اطلاع رسانی برای افرادی که حکم اخراج دریافت کرده اند که بایستی بلادرنگ به اجرا درآید

اگر واجد شرایط فوق باشید یک کارت اِل.اِم.آ دریافت می کنید که روی آن عبارت "AT-UND" درج شده است.  معنی این عبارت آنست که شما از وظیفۀ داشتن اجازۀ کار معاف شده اید. معافیت از داشتن اجازۀ کار (AT-UND) تا زمانی که شما اجازۀ اقامت بگیرید یا کشور سوئد را ترک کنید، معتبر خواهد بود. اگر مطمئن نیستید که "AT-UND" دارید با واحد پذیرش مربوط به خود در ادارۀ مهاجرت تماس بگیرید.

مطالب بیشتری در مورد کارت اِل.اِم.آ بخوانید 

اگر از شرط دارا بودن اجازه کار معاف هستید (AT-UND) می توانید جهت جستجوی کار به اداره کاریابی مراجعه کنید.

در وبسایت ادارۀ کاریابی می توانید فرصت های شغلی و سایر اطلاعات را دریافت کنیدexternal link, opens in new window 

اگر در دوران پناهجوئی کار پیدا کنید

اگر در دوران پناهجوئی کار پیدا کنید بایستی گواهی معافیت از وظیفۀ داشتن اجازۀ کار (AT-UND) خود را به کارفرما نشان دهید.  گواهی معافیت از وظیفۀ داشتن اجازۀ کار (AT-UND) در کارت اِل.اِم.آ تحت ردیف شمارۀ 7 درج شده است. 

کارفرمای شما بایستی به واحد پذیرشی که شما در آن ثبت نام هستید اطلاع دهد که شما استخدام شده اید.  وقتی مدت استخدام شما خاتمه پیدا می کند نیز کارفرما بایستی مراتب را اطلاع دهد. اطلاعیۀ مربوط به اینکه شما استخدام شده اید بایستی روی یک ُفرم مخصوص انجام شود که شما آنرا در پایین این صفحه پیدا می کنید. 

Notification of employment or termination of employment of an asylum seeker, form number 152011 (به سوئدی)PDF

اگر کمک هزینه روزانه دریافت می کنید باید درآمد ناشی از کار خود را به اداره مهاجرات اطلاع بدهید. شما جهت دریافت شماره  ی موقت ملی (samordningsnummer)   باید با اداره مالیات تماس بگیرید. شماره  ی موقت ملی یا Samordningsnummer برای کسانی است که شماره ی ملی سوئدی (personnummer)  ندارند و داشتن آن برای شما که می خواهید مالیات پرداخت کنید ضروریست. برای دریافت حقوق بیماری‏ نیز هنگامی که به ددلیل کسالت نمی توانید کار کنید داشتن شماره  ی موقت ملی الزامیست.

برای کسب اطلاعات بیشتر با اداره مالیات تماس بگیریدexternal link, opens in new window

اگر می خواهید یک حساب بانکی باز کنید

تنها اداره أمور مهاجرین می‌تواند به حساب بانکی که از اداره أمور مهاجرین دریافت می‌کنید پول واریز نماید. اگر می‌خواهید کدام حساب بانکی باز نمایید که ‌صاحب کارتان معاش شما را به آن روان کرده بتواند، باید به یک بانک مراجعه کنید. هر شعبه بانک خودش تصمیم می‌گیرد که آیا شما دارای شرایط لازم برای باز کردن حساب نزد آنها می‌باشید یا خیر.

همه بانک‌‌ها از شما می‌خواهند که مدارک شناسایی نشان دهید تا بدانند شما چه کسی هستید. این خود بانکها هستند که تصمیم می‌گیرند کدام مدارک شناسایی را قبول کرده می‌توانند. بعضی بانکها با وجود آنکه مدارک شناسایی پناهندگان نزد اداره أمور مهاجرین می‌باشد به آنها اجازه باز کردن حساب می‌دهند. در این موارد شما باید یک کارت ال.ام.آ معتبر را ارایه کرده بتوانید و یک کاپی از مدارک شناسایی خود که از طرف اداره أمور مهاجرین تایید شده که کاپی معتبر از اصل مدارک شناسایی مربوطه می‌باشد، تسلیم کنید. اداره أمور مهاجرین اصل بودن مدرک شناسایی را تایید نمی‌کند بلکه صرف این موضوع را تایید می‌کند که کاپی که دریافت نموده‌اید برابر اصل مدرک می‌باشد. اگر شما صرف کاپی مدارک خودرا به ما تسلیم کرده باشید، ما اینکار را کرده نمی‌توانیم.

پس از اینکار بانک با اداره أمور مهاجرین تماس می‌گیرد تا صحت معلوماتی که به آنها تسلیم نموده‌اید را کنترول نماید. اداره أمور مهاجرین صرف معلوماتی را تایید کرده می‌تواند که شما رضایت خود را از تسلیم آنها به دیگران اعلام نموده‌اید، یعنی ورقی را امضاء نموده و به اداره مهاجرین اجازه داده باشید که با بانک در این قسمت صحبت کرده بتواند. اگر قبلا چنین رضایتنامه‌ای را به اداره أمور مهاجرین نداده‌اید، می‌توانید با نزدیکترین واحد پذیرش پناهندگان اداره أمور مهاجرین تماس گرفته به آنها بگویید که می‌خواهید اینکار را انجام دهید.

بعضی بانک‌ها برای باز کردن حساب بانکی از شما می‌خواهند که یک گواهی استخدام به آنها نشان دهید. گواهی استخدام را از صاحب کار خود دریافت کرده می‌توانید.

اگر زیر 18 سال و یا جوانتر هستید


شمایی که 16 سالتان تمام نشده برای کارآموزی در تعطیلات، کارهای ساده و یا کارهای گاه به گاهی نیاز به AT-UND ندارید. نیازی به تایید کار از سوی اداره مهاجرت وجود ندارد اما سرپرست شما (و یا اگر قیم دارید) می بایست موافقت خود را با کار کردن شما اعلام کند.

توجه کنید که حقوق و یا پرداخت های دیگر برای مثال کارت هدیه می تواند حق دریافت کمک مالی شما از اداره مهاجرت را تحت تاثیر قرار دهد.
 

اگرحکم عدم پذیرش و یا اخراج دریافت کنید

شما تا زمانی که جهت ترک کشور همکاری بعمل آورید می توانید AT-UND خود را داشته باشید. اگر جهت ترک کشور همکاری نکنید AT-UNDشما اعتباری نخواهد داشت.

اگر درخواست پناهندگی شما رد شود

اگر شما دردوران انتظار برای رسیدگی به پروندۀ پناهندگی خود کار کرده باشید، درصورت دریافت جواب رد به درخواست پناهندگی خود، می‌توانید درخواست اجازۀ کار نمایید.

در مورد شرایط لازم برای درخواست اجازۀ کار پس از رد شدن درخواست پناهندگی تان مطالب بیشتری بخوانید

پرسش ها و پاسخهای متداول در رابطه با کار برای متقاضیان پناهندگی و AT-UND (پیوند به faq جدید)


Last updated: 16 October 2019

Was the information on this page helpful to you?

Thank you for helping us improve our website!

Thank you for helping us improve our website!

Tell us how we can make this page better*


If you wish to ask the Migration Agency a question you can find our contact details under the heading Contact us.