اشتغال در زمانی که متقاضی پناهندگی هستید

Arbeta under tiden som asylsökande – persiska

شما در دورانی که منتظر رسیدگی به پروندۀ پناهندگی خود هستید بایستی در درجۀ نخست خودتان معاش خودرا تأمین کنید. تأمین معاش را می توانید یا به کمک پول های پس انداز کردۀ خود و یا از راه کار کردن انجام دهید.

برای برخورداری از حق کارکردن در مدت پناهجوئی بایستی یک گواهی معافیت از وظیفۀ داشتن اجازۀ کار (AT-UND) دریافت کرده باشید.

شرایط لازم جهت دریافت اجازه کارکردن در دوران پناهجوئی

اگر واجد شرایط زیر باشید از قاعده کلی "ضرورت داشتن اجازۀ کار" مستثنی خواهید بود:

  • اگر اسناد و مدارک هویت قابل قبول تحویل دهید، یا از طریق دیگری برای احراز هویت خود همکاری کنید
  • اگر قرار باشد به پروندۀ پناهندگی شما در سوئد رسیدگی شود
  • اگر درخواست پناهندگی شما دارای دلایل محکم و قوی باشد.  اگر شما حکم اخراج دریافت کرده باشید که بایستی بلادرنگ به اجرا درآید نمی توانید (AT-UND)، یعنی گواهی معافیت از وظیفۀ داشتن اجازۀ کار دریافت کنید.

اینکه کدام کشور به درخواست پناهندگی شما رسیدگی می کند توسط قانون دوبلین تعیین می شود

اطلاع رسانی برای افرادی که حکم اخراج دریافت کرده اند که بایستی بلادرنگ به اجرا درآید

اگر واجد شرایط فوق باشید یک کارت اِل.اِم.آ دریافت می کنید که روی آن عبارت "AT-UND" درج شده است.  معنی این عبارت آنست که شما از وظیفۀ داشتن اجازۀ کار معاف شده اید. معافیت از داشتن اجازۀ کار (AT-UND) تا زمانی که شما اجازۀ اقامت بگیرید یا کشور سوئد را ترک کنید، معتبر خواهد بود. اگر مطمئن نیستید که "AT-UND" دارید با واحد پذیرش مربوط به خود در ادارۀ مهاجرت تماس بگیرید.

مطالب بیشتری در مورد کارت اِل.اِم.آ بخوانید 

اگر "AT-UND" دارید می توانید به ادارۀ کاریابی (Arbetsförmedlingen) در شهر محل سکونت خود مراجعه کرده و برای فرصت های شغلی موجود ثبت نام کنید.  

در وبسایت ادارۀ کاریابی می توانید فرصت های شغلی و سایر اطلاعات را دریافت کنیدexternal link, opens in new window 

اگر در دوران پناهجوئی کار پیدا کنید

اگر در دوران پناهجوئی کار پیدا کنید بایستی گواهی معافیت از وظیفۀ داشتن اجازۀ کار (AT-UND) خود را به کارفرما نشان دهید.  گواهی معافیت از وظیفۀ داشتن اجازۀ کار (AT-UND) در کارت اِل.اِم.آ تحت ردیف شمارۀ 7 درج شده است. 

کارفرمای شما بایستی به واحد پذیرشی که شما در آن ثبت نام هستید اطلاع دهد که شما استخدام شده اید.  وقتی مدت استخدام شما خاتمه پیدا می کند نیز کارفرما بایستی مراتب را اطلاع دهد. اطلاعیۀ مربوط به اینکه شما استخدام شده اید بایستی روی یک ُفرم مخصوص انجام شود که شما آنرا در پایین این صفحه پیدا می کنید. 

Notification of employment or termination of employment of an asylum seeker, form number 152011 (به سوئدی)PDF

اگر کمک هزینه روزانه دریافت می کنید باید درآمد ناشی از کار خود را به اداره مهاجرات اطلاع بدهید. شما جهت دریافت شماره  ی موقت ملی (samordningsnummer)   باید با اداره مالیات تماس بگیرید. شماره  ی موقت ملی یا Samordningsnummer برای کسانی است که شماره ی ملی سوئدی (personnummer)  ندارند و داشتن آن برای شما که می خواهید مالیات پرداخت کنید ضروریست. برای دریافت حقوق بیماری‏ نیز هنگامی که به ددلیل کسالت نمی توانید کار کنید داشتن شماره  ی موقت ملی الزامیست.

برای کسب اطلاعات بیشتر با اداره مالیات تماس بگیریدexternal link, opens in new window

اگر زیر 18 سال و یا جوانتر هستید


شمایی که 16 سالتان تمام نشده برای کارآموزی در تعطیلات، کارهای ساده و یا کارهای گاه به گاهی نیاز به AT-UND ندارید. نیازی به تایید کار از سوی اداره مهاجرت وجود ندارد اما سرپرست شما (و یا اگر قیم دارید) می بایست موافقت خود را با کار کردن شما اعلام کند.

توجه کنید که حقوق و یا پرداخت های دیگر برای مثال کارت هدیه می تواند حق دریافت کمک مالی شما از اداره مهاجرت را تحت تاثیر قرار دهد.
 

اگرحکم عدم پذیرش و یا اخراج دریافت کنید

شما تا زمانی که جهت ترک کشور همکاری بعمل آورید می توانید AT-UND خود را داشته باشید. اگر جهت ترک کشور همکاری نکنید AT-UNDشما اعتباری نخواهد داشت.

اگر درخواست پناهندگی شما رد شود

اگر شما دردوران انتظار برای رسیدگی به پروندۀ پناهندگی خود کار کرده باشید، درصورت دریافت جواب رد به درخواست پناهندگی خود، می‌توانید درخواست اجازۀ کار نمایید.

در مورد شرایط لازم برای درخواست اجازۀ کار پس از رد شدن درخواست پناهندگی تان مطالب بیشتری بخوانید

پرسش ها و پاسخهای متداول در رابطه با کار برای متقاضیان پناهندگی و AT-UND (پیوند به faq جدید)


Last updated: 27 December 2018

Was the information on this page helpful to you?

Thank you for helping us improve our website!

Thank you for helping us improve our website!

Tell us how we can make this page better*


If you wish to ask the Migration Agency a question you can find our contact details under the heading Contact us.