The content on this page may not be correct due to changes in the Swedish Aliens Act

We are currently reviewing the content of the entire website due to changes in the Swedish Aliens Act, decided by the government. This may affect the content on pages in languages other than Swedish and English. These pages will be updated as soon as the translations are complete. All our pages in Swedish and English are correct and updated.

www.migrationsverket.se

اگر مایلید شکایت کنید

Om du vill överklaga – persiska

اگر تصمیمی از سوی اداره مهاجرت دریافت کرده اید که آن را نمی پذیرید می توانید از آن تصمیم شکایت کنید. در اینجا اطلاعات بیشتری در مورد روند شکایت پیدا می کنید.

اگر تصمیم اداره مهاجرت را نمی پذیرید حق دارید که از آن شکایت کنید. شکایت به این معنی است که مایلید تصمیم اداره مهاجرت تغییر کند. یک دادگاه به شکایت رسیدگی می کند، اما شکایت خود را باید به اداره مهاجرت ارسال کنید. در تصمیم شما نوشته شده است که برای شکایت کردن چقدر فرصت دارید، معمولا سه هفته پس از آن که از تصمیم اطلاع پیدا کرده اید. اگر وکیل دارید وی می تواند در رابطه با شکایت به شما کمک کند.

اگر تقاضای اجازه اقامت کرده و به درخواست خود پاسخ منفی گرفته اید و در زمان دریافت تصمیم در سوئد بسر می برید می بایست حتی در صورتی که شکایتی تسلیم کنید برای بازگشت خود برنامه ریزی کنید. در تصمیم شما نوشته شده است که آیا در زمان انتظار دریافت پاسخ از دادگاه حق ماندن در سوئد را دارید یا خیر.

دادگاه مهاجرت به شکایت شما رسیدگی می کند

ابتدا اداره مهاجرت شکایت را شما مرور می کند تا ببیند آیا تصمیم می بایست تغییر داده شود. اگر نظر اداره مهاجرت بر این باشد که دلیلی برای تغییر تصمیم وجود ندارد شکایت به دادگاه مهاجرت ارسال می شود. دادگاه مهاجرت یا می تواند تصمیم را تغییر دهد و یا با اداره مهاجرت موافق باشد.

از روزی که دادگاه مهاجرت شکایت شما را دریافت می کند می بایست در رابطه با همه پرسش های مربوط به شکایت خود و شیوه کار دادگاه مهاجرتی به دادگاه مراجعه کنید. این وظیفه خود شماست که در انتظار تصمیم دادگاه مهاجرت باشید، اداره مهاجرت این کار را برایتان انجام نمی دهد.

اگر وکیل دارید نمی توانید پس از آنکه شکایت تان تسلیم دادگاه مهاجرتی شد برای رفتن به پیش وکیل تان از اداره مهاجرت پولی دریافت کنید.

اگر نظرتان عوض شود و بخواهید که شکایت تان را پس بگیرید می توانید به اداره مهاجرت اطلاع دهید که تصمیم را می پذیرید. در این صورت شکایت تان مورد رسیدگی قرار نمی گیرد، و نمی توانید دوباره از تصمیم شکایت کنید.

یک شکایت را به این صورت می نویسید

در تصمیم نوشته شده که به چه صورتی می توانید از آن شکایت کنید. اگر مایلید که از تصمیم اداره مهاجرت شکایت کنید می بایست نامه ای بنویسید و در آن توضیح دهید که مایلید اداره مهاجرت چه تصمیمی را تغییر دهد و چرا. مدارک و دیگر اسنادی که توضیحات شما را تاییپ می کند را نیز ارسال کنید، ترجیحا نسخه اصل آن را.

در شکایت خود می بایست اطلاعات فردی خود و شماره پرونده خود را درج کنید. شماره پرونده در تصمیم شما نوشته شده است. اگر متقاضی پناهندگی هستید شماره پرونده تان در کارت ال ام آ شما نیز درج شده است. شماره تلفن و آدرسی که اداره مهاجرت و دادگاه مهاجرتی بتواند از طریق آن با شما تماس بگیرد را نیز درج کنید.

این بسیار مهم است که شکایت شما بموقع به دست اداره مهاجرت برسد. در جدولی که در این صفحه وجود دارد می توانید مشاهده کنید که، با توجه به نوع تصمیم، برای شکایت کردن چقدر فرصت دارید. فرصت شکایت از زمانی که تصمیم به اطلاعتان رسیده است محاسبه می شود.

اگر خودتان نمی توانید شکایت کنید می توانید از فرد دیگری بخواهید که این کار را برایتان انجام دهد. در این صورت باید یک وکالتنامه برای فردی که به شما کمک می کند تسلیم اداره مهاجرت
کنید.

یک وکالتنامه چیست؟

یک وکالتنامه می تواند یک نامه امضاء شده باشد که فردی که تقاضای اقامت می کند این امکان را به فرد دیگری بدهد که نماینده او باشد. یک وکالتنامه می تواند برای مثال به فردی این حق را بدهد که تقاضا تسلیم کند، از متن یک تصمیم اطلاع پیدا کند یا از یک تصمیم برای فرد دیگری شکایت کند. وکالتنامه باید توسط فردی نوشته شود که به فرد دیگری وکالت می دهد و باید چنانچه اداره مهاجرت درخواست کند در اصل خود قابل ارائه باشد.

برای اینکه وکالتنامه دارای اعتبار باشد می بایست موارد زیر در آن درج شده باشد

  • که یک وکالتنامه است
  • نام، تاریخ تولد و آدرس کسی که به فرد دیگری وکالت می دهد
  • فردی که وکالت به او داده می شود حق انجام چه اموری را دارد
  • نام، شماره فردی و آدرس فردی که وکالت به او داده می شود
  • امضای کسی که به فرد دیگری وکالت می دهد
  • تاریخ و مکانی که وکالتنامه در آن امضاء شده است.

Power of Attorney, form number 107011 (به انگلیسی)PDF

اگر مایل به شکایت از تصمیم دادگاه مهاجرت هستید

اگر از تصمیم دادگاه مهاجرت راضی نیستید می توانید تا سه هفته از زمانی که تصمیم به اطلاعاتان رسیده است از آن به دادگاه عالی مهاجرت شکایت کنید. دادگاه عالی مهاجرت آخرین مرجع است و تصمیماتی که در آن اتخاذ می شود خط مشی تصمیمات اداره مهاجرت و دادگاه مهاجرت در پرونده های مشابه خواهد بود.

دادگاه عالی مهاجرت تنها برخی از پرونده ها که خط مشی حقوقی در رابطه با آنها وجود نداشته باشد و یا در صورتی که دادگاه مهاجرت به صورت غلط به پرونده رسیدگی کرده باشد مورد بررسی قرار می دهد. در اکثر موارد دادگاه عالی مهاجرت تصمیم می گیرد که به شکایت رسیدگی نکند. در این صورت حکم دادگاه مهاجرتی دارای اعتبار است.

از همه تصمیم ها نمی توان شکایت کرد

از برخی تصمیم ها نمی توانید شکایت کنید. در تصمیم شما نوشته شده است که آیا می توانید از آن شکایت کنید

یا خیر. از جمله تصمیمات زیر نمی توانید شکایت کنید:

  • یک تصمیم پس از آنکه آن را مورد پذیرش قرار داده اید و در زیر یک برگه اعلام رضایت امضأء کرده اید.
  • تصمیم دادگاه عالی مهاجرت که پرونده شما را مورد بررسی قرار نخواهد داد
  • این که یک اجازه اقامت با محدویت زمانی دریافت کرده اید.

زمان های مختلف برای شکایت های مختلف

اداره مهاجرت نیاز دارد که شکایت شما را قبل از اتمام فرصت شکایت دریافت کند. اگر مایل به شکایت از تصمیم دادگاه هستید باید شکایت خود را به دادگاه ارسال کنید، تا قبل از پایان فرصت شکایت آن را دریافت کرده باشند. در تصمیم نوشته شده که برای شکایت چقدر فرصت دارید.

زمانی که فرصت شکایت به اتمام می رسد گفته می شود که تصمیم قوت اجرایی یافته است. به این معنی که امکان شکایت از تصمیم دیگر وجود ندارد.

فرصت های زمانی برای شکایت

دریافت کرده اید

 می توانید شکایت کنید

تصمیم اخراج

در مدت  سه هفته از روزی که تصمیم به اطلاعتان رسیده است

تصمیم  جلوگیری از ورود به کشور که می بایست بلادرنگ مورد اجرا قرار گیرد

در مدت  سه هفته از روزی که تصمیم به اطلاعتان رسیده است

حکم دادگاه مهاجرت

 در مدت  سه هفته از روزی که تصمیم به اطلاعتان رسیده است

تصمیم اعلام وضعیت

در مدت  سه هفته از روزی که تصمیم به اطلاعتان رسیده است

تصمیم جواز سفر

در مدت  سه هفته از روزی که تصمیم به اطلاعتان رسیده است

تصمیم گذرنامه خارجیان

در مدت  سه هفته از روزی که تصمیم به اطلاعتان رسیده است

ممنوعیت بازگشت به کشورهای شنگن بواسطه اینکه سوئد را در زمان معین ترک نکرده اید

در مدت سه هفته از روزی که اداره مهاجرت تصمیم را اتخاذ کرده است

ممنوعیت  بازگشت بر اساس دلایل دیگر

در مدت  سه هفته از روزی که تصمیم به اطلاعتان رسیده است

تصمیم  کمک هزینه ویژه

در مدت  سه هفته از روزی که تصمیم به اطلاعتان رسیده است

تصمیم  کاهش و یا قطع کمک هزینه روزانه

در مدت  پنج هفته از روزی که اداره مهاجرت تصمیم را اتخاذ کرده است

اعلام  وضعیت حمایت آلترناتیو (اگر نظرتان این است که می بایست وضعیت بعنوان پناهنده را  دریافت کنید)

در مدت  سه هفته از روزی که تصمیم به اطلاعتان رسیده است

تصمیم تحت نظر بودن و یا نگاهداری

در هر  زمانی


Last updated: 16 June 2021