Anställa högkvalificerad personal (EU-blåkort)

Om du som arbetsgivare ska anställa högkvalificerad personal kan arbetstagaren ansöka om ett EU-blåkort. Arbetstagaren ska ha högskoleutbildning motsvarande 180 högskolepoäng eller fem års yrkeserfarenhet och en lön som motsvarar minst en och en halv gång av en genomsnittlig bruttolön i Sverige.

Krav för att få ett EU-blåkort

Du som arbetsgivare ska

 • lämna information om anställningen om en högkvalificerad anställning som varar i minst ett år
 • erbjuda en lön som motsvarar minst en och en halv gång av en genomsnittlig bruttolön i Sverige
 • erbjuda anställningsvillkor som är på minst samma nivå som svenska kollektivavtal eller vad som är brukligt inom yrket eller branschen.
 • ge berört fackförbund tillfälle att yttra sig över anställningsvillkoren
 • ha annonserat tjänsten i Sverige och inom EU/EES och Schweiz under minst tio dagar.
 • ha för avsikt att teckna sjukförsäkring, livförsäkring, trygghetsförsäkring vid arbetsskada och tjänstepensionsförsäkring när arbetstagaren påbörjar anställningen.

Krav för att använda e-tjänsten

För att kunna använda e-tjänsten och lämna information om anställningen behöver du

 • ha en e-legitimation
 • veta mejladressen till den person som du vill anställa.

Ett EU-blåkort som är utfärdat av Sverige ger arbetstagaren rätt att bo och arbeta i Sverige. När arbetstagaren har haft EU-blåkort i Sverige eller andra länder inom EU i fem år kan han eller hon ansöka om att få status som varaktigt bosatt i landet som han eller hon bor i, förutsatt att han eller hon har bott i det landet de senaste två åren.

Lönetröskel

Migrationsverket fastställer varje år den lönetröskel som man behöver komma över för att kunna få ett EU-blåkort. Lönetröskeln motsvarar en och en halv av den genomsnittliga bruttolönen och beloppen tas fram i samråd med Medlingsinstitutet som är ansvarig myndighet för den officiella lönestatistiken i Sverige.

Från 3 oktober 2022 ligger lönetröskeln på 55 650 kronor per månad.

När du har lämnat information om anställningen i e-tjänsten väljer du det fackförbund som är relevant för det arbete som arbetstagaren ska utföra. Du skickar information om anställningen för yttrande via e-tjänsten. Den fackliga organisationen granskar anställningsvillkoren och skickar yttrandet till dig via e-tjänsten.

När du som arbetsgivare har lämnat information om anställningen via e-tjänsten skickas ett mejl med en länk till den person du vill anställa. Arbetstagaren gör då en ansökan om arbetstillstånd via länken.

Du som arbetsgivare kan följa ärendet genom att logga in i e-tjänsten.

Om du inte använder e-tjänsten skickar du blanketten Information om anställningen och blanketten för det fackliga yttrandet till den fackliga organisation som är relevant för det arbete som arbetstagaren ska utföra. De ska sedan skicka tillbaka yttrandet till dig.

LO:s förbund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

SACO:s förbund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

TCO:s förbund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När beslut är fattat skickas en kopia till dig som arbetsgivare i Sverige där det står om tillstånd har beviljats eller inte. Om du vill ta del av skälen för beslutet behöver du en fullmakt från arbetstagaren. Tillståndet gäller bara för att arbeta hos den arbetsgivare och inom det yrke som har angetts i informationen om anställningen.

Personer som får tillstånd för tre månader eller mer får också ett uppehållstillståndskort som lämnas ut av ambassaden eller generalkonsulatet. Kortet ska visas upp tillsammans med passet vid inresa och är ett bevis på rätten att vara i Sverige. Det tar upp till fyra veckor att tillverka och leverera kortet.

Läs mer om uppehållstillståndskort

När du anställer någon från ett land utanför EU ska du underrätta Skatteverket. Det gör du genom att fylla i blankett ”Underrättelse – Anställning av utlänning SKV 1160” med uppgift om namn, adress och anställningstid för personen som ska arbeta hos dig. Blanketten hittar du på Skatteverkets webbplats.

Blankett för att underrätta Skatteverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du ska spara kopior på dokument som visar att personen har rätt att vara och arbeta i Sverige. Dokumenten ska arkiveras under hela anställningstiden och 12 månader efter att anställningen tagit slut.

Om du som arbetsgivare inte kan använda e-tjänsten ska du fylla i blanketten Information om anställningen och skicka den tillsammans med det fackliga yttrandet till arbetstagaren som lämnar in dem med ansökan om arbetstillstånd.

Du fyller i blanketten Information om anställningen, 232011. Om information om anställningen gäller flera personer med samma arbetsuppgifter och anställningsvillkor ska du också använda blanketten Namnlista, 234011, och bifoga den.

Information om anställningen, blankett 232011 Pdf, 816.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Namnlista, blankett 234011 Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

I informationen om anställningen behöver du ange

 • företagets organisationsnummer
 • SSYK-kod
 • personuppgifter för den du ska anställa
 • hur och när du har annonserat tjänsten och referensnummer eller id-nummer för annonsen (vid nyrekrytering).

Använd Statistiska centralbyråns (SCB) koder enligt Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK2012) vid ansökan om arbetstillstånd. Du hittar SSYK-koderna i dokumentet nedan eller på SCB:s webbplats.

Sök efter SSYK2012-koder Pdf, 447.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Statistiska centralbyrån (SCB) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du använder e-tjänsten får du tydliga instruktioner om hur du lämnar information om anställningen och vad du ska skicka med. Det blir lätt att göra rätt från början vilket ökar dina möjligheter att få ett beslut snabbare.

EU-flagga - Medfinansieras av Europeiska unionen

Sidan senast uppdaterad: