Arbetstillstånd för praktik genom praktikantorganisation

Du som arbetar för någon av praktikantorganisationerna AIESEC, IAESTE, JUF eller SACCUSA kan ansöka om arbetstillstånd för praktikanter som har blivit erbjudna praktikplatser i Sverige.

Krav för arbets­till­stånd

För att praktikanten ska få tillstånd ska praktikanten

  • vara minst 18 år
  • ha ett giltigt pass
  • ha fått ett skriftligt erbjudande om praktiken eller uppdraget som ska utföras.

I vissa fall ska praktikanten ansöka om uppehållstillstånd för praktik med anknytning till högre utbildning även om praktikplats förmedlas genom en praktikantorganisation. För att de reglerna ska gälla krävs det att praktiken har anknytning till personens utbildning.

Läs mer om uppehållstillstånd för praktik med anknytning till högre utbildning

Krav för att använda e-tjänsten

För att du som arbetar för någon av organisationerna AIESEC, IAESTE, JUF eller SACCUSA ska kunna använda e-tjänsten och skapa Information om anställningen behöver du

  • ett skriftligt erbjudande där villkoren för praktikantens anställning eller uppdrag framgår
  • ha en e-legitimation för att lämna information om anställningen
  • veta mejladressen till praktikanten.

När du som praktikorganisation har lämnat information om anställningen via e-tjänsten skickas ett mejl med en länk till den person som du vill ge praktikplats. Praktikanten gör då via länken en ansökan om arbetstillstånd på grund av praktik.

Du kan följa ärendet genom att logga in i e-tjänsten.

Beslutet skickas till den ambassad eller generalkonsulat som angavs i webbansökan. Praktikanten ska själv hämta ut beslutet och ska då ta med sig sitt pass. Arbetstillstånd kan beviljas för den tid personen erbjuds praktik, men aldrig längre än personens pass är giltigt. Tillstånd som praktikant kan beviljas för en eller flera perioder för sammanlagt högst 18 månader.

Personer som får tillstånd för tre månader eller mer får också ett uppehållstillståndskort som lämnas ut av ambassaden eller generalkonsulatet. Kortet ska visas upp tillsammans med passet vid inresa och är ett bevis på rätten att vara i Sverige. Det tar upp till fyra veckor att tillverka och leverera kortet.

Läs mer om uppehållstillståndskort

Om Migra­tions­verket avslår ansökan

Ett beslut om arbetstillstånd kan överklagas inom tre veckor. Information om hur man gör finns i praktikantens beslut.

EU-flagga - Medfinansieras av Europeiska unionen

Sidan senast uppdaterad: