Volontärarbete

En volontärarbetare är en person som ska arbeta som volontär i Sverige inom ramen för Europeisk volontärtjänst. Volontären ska ha ingått ett avtal med en organisation i Sverige om deltagande i ett volontärprogram här. Uppehållstillståndet ska vara klart före resan till Sverige.

Volontärer som inte arbetar inom ramen för Europeisk volontärtjänst kan ansöka om uppehållstillstånd för besök.

Uppehållstillstånd för volontärer som inte arbetar inom ramen för Europeisk volontärtjänst

Krav för uppehållstillstånd

Volontären ansöker själv om uppehållstillstånd, men du som vill erbjuda en person arbete som volontär ska

  • vara godkänd av Europeisk volontärtjänst och
  • skicka ett avtal om deltagande i ett volontärprogram till volontären.

Avtalet om deltagande i ett volontärprogram ska innehålla

  • en beskrivning av volontärprogrammets innehåll
  • volontärprogrammets längd
  • tjänstgörings- och ledningsförhållandena för volontärarbetet
  • tiden för volontärarbetet
  • uppgift om de medel som finns tillgängliga för att täcka kostnaderna för volontärens uppehälle och logi
  • uppgift om den utbildning som volontären kommer att få för att kunna utföra volontärarbetet (om sådan krävs).

Checklista över vad som ska finnas i ett avtal Pdf, 134.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om vilka organisationer som är godkända av Europeisk volontärtjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Volontären ansöker själv om uppehållstillstånd. Tillståndet ska vara klart innan resan till Sverige.

Läs mer om vad som gäller för volontärer

Beslutet skickas till den ambassad eller generalkonsulat som angavs i webbansökan. Volontären ska själv hämta ut beslutet och ska då ta med sig sitt pass. Tillstånd kan beviljas för den tid volontärarbetet pågår men aldrig längre än personens pass är giltigt. Ett uppehållstillstånd för volontärarbete kan sammanlagt beviljas för högst ett år. Tillståndet ska vara klart före resan till Sverige.

Personer som får tillstånd för tre månader eller mer får också ett uppehållstillståndskort som lämnas ut av ambassaden eller generalkonsulatet. Kortet ska visas upp tillsammans med passet vid inresa och är ett bevis på rätten att vara i Sverige. Det tar upp till fyra veckor att tillverka och leverera kortet.

Läs mer om uppehållstillståndskort

Om Migra­tions­verket avslår ansökan

Ett beslut om uppehållstillstånd kan överklagas inom tre veckor. Information om hur man gör finns i volontärens beslut.

Sidan senast uppdaterad: