Anställa en forskare

En forskare som är medborgare i ett land utanför EU och som vill arbeta i Sverige är undantagen kravet på arbetstillstånd, men behöver ha ett uppehållstillstånd.

Krav för uppe­hålls­till­stånd

Forskaren ansöker själv om uppehållstillstånd, men du som vill anställa en forskare ska

  • vara godkänd som forskningshuvudman av Vetenskapsrådet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  • fylla i blanketten Mottagningsavtal för gästforskare i Sverige, 230011, som ska vara undertecknad av dig och forskaren
  • skicka mottagningsavtalet till forskaren som ska lämna in det tillsammans med sin ansökan om uppehållstillstånd.

Mottagningsavtal för gästforskare i Sverige, blankett 230011 Pdf, 741 kB, öppnas i nytt fönster.

För arbete som varar kortare tid än tre månader behövs inget uppehållstillstånd. Däremot behöver medborgare i vissa länder ha visum.

En forskare som har ett uppehållstillstånd för forskning i ett annat EU-land behöver inget uppehållstillstånd för forskning i Sverige som pågår under högst 180 dagar under en 360-dagarsperiod. Ska forskningen pågå under längre tid behöver forskaren ett uppehållstillstånd för forskning vid rörlighet för längre vistelse. Forskaren kan ansöka om ett sådant tillstånd medan han eller hon befinner sig i Sverige.

Länder vars medborgare måste ha visum för att resa till Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Forskarens tillstånd ska vara klart före resan till Sverige. En person som befinner sig i Sverige med tillstånd för studier kan dock ansöka på webben medan han eller hon befinner sig i Sverige. Personer som har ett uppehållstillstånd för forskning i ett annat EU-land och som ska bedriva en del av sin forskning i Sverige kan lämna in sin ansökan medan han eller hon befinner sig i Sverige.

Personer som har ett uppehållstillstånd för forskning i ett annat EU-land kan börja forska direkt om

  • forskarens uppehållstillstånd i det andra EU-landet fortfarande är giltigt och
  • forskaren inte redan har vistats i Sverige för att bedriva forskning under högst 180 dagar de senaste 360 dagarna.

Läs mer om vad som gäller för forskare

Krav för att fors­karen ska kunna använda e-tjänsten

För att forskaren ska kunna använda e-tjänsten behöver du som arbetsgivare 

  • skicka mottagningsavtalet (forskaren ska skicka in mottagningsavtalet tillsammans med ansökan).

En forskare är en person som har doktorerat eller är behörig att påbörja en forskarutbildning och är inbjuden av en forskningshuvudman som är godkänd av Vetenskapsrådet att forska i Sverige. En forskningshuvudman kan vara ett svenskt lärosäte, institution eller ett företag.

Som forskare räknas inte personer som har blivit antagna till forskarutbildning i Sverige för att få sin PhD-examen här eller ska bedriva del av sin forskarutbildning i Sverige. Den som har blivit antagen till forskarutbildning i Sverige för att få sin PhD-examen ska ansöka om uppehållstillstånd som studerande. Den som är antagen till en forskarutbildning i ett annat land och ska bedriva del av sin utbildning i Sverige ska i stället ansöka om uppehållstillstånd för besök.

Läs mer om att ansöka om uppehållstillstånd som studerande

Läs mer om att ansöka om uppehållstillstånd för besök

När ett beslut är fattat skickas en kopia till dig där det står om tillstånd har beviljats eller inte. Om du vill ta del av skälen för beslutet behöver du en fullmakt från forskaren. Om personen får tillstånd gäller det för samma tid som mottagningsavtalet omfattar, men aldrig längre än personens pass är giltigt. En person med uppehållstillstånd som forskare är undantagen från kravet på arbetstillstånd och får därmed arbeta någon annanstans vid sidan av sin forskning.

Personer som får tillstånd för tre månader eller mer får också ett uppehållstillståndskort som lämnas ut av ambassaden eller generalkonsulatet. Kortet ska visas upp tillsammans med passet vid inresa och är ett bevis på rätten att vara i Sverige. Det tar upp till fyra veckor att tillverka och leverera kortet.

Läs mer om uppehållstillståndskort

Om Migra­tions­verket avslår ansökan

Ett beslut om arbetstillstånd kan överklagas inom tre veckor. Information om hur man gör finns i forskarens beslut.

När du anställer någon från ett land utanför EU ska du underrätta Skatteverket. Det gör du genom att fylla i blanketten ”Underrättelse – Anställning av utlänning SKV 1160” med uppgift om namn, adress och anställningstid för personen som ska arbeta hos dig. Blanketten hittar du på Skatteverkets webbplats.

Blankett för att underrätta Skatteverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du ska spara kopior på dokument som visar att personen har rätt att vara och arbeta i Sverige. Dokumenten ska arkiveras under hela anställningstiden och tolv månader efter att anställningen tagit slut.

Om mottagningsavtalet blir förlängt ska forskaren ansöka om att förlänga sitt tillstånd. Om det efter fyra år fortfarande finns ett mottagningsavtal kan forskaren få permanent uppehållstillstånd.

Läs mer om vad som gäller vid ansökan om permanent uppehållstillstånd för forskare

EU-flagga - Medfinansieras av Europeiska unionen

Sidan senast uppdaterad: