Anställa någon med uppehållskort

Den som är medborgare i ett land utanför EU och som är anhörig till en EU-medborgare behöver inte ha arbetstillstånd för att arbeta i Sverige men ska ansöka om uppehållskort om han eller hon ska stanna längre tid än tre månader.

Uppehållstillståndskort

En anhörig till en EU-medborgare får börja arbeta direkt och behöver inte vänta på sitt beslut om uppehållskort.

Personen behöver inga dokument från dig som arbetsgivare när han eller hon ska ansöka om uppehållskort.

Sidan senast uppdaterad: