بازگشت داوطلبانه

Återvända självmant – persiska

بازگشت داوطلبانه یعنی اینکه شما برای بازگشتتان همکاری میکنید. وقتی که شما به درخواست پناهندگیتان جواب رد دریافت نمودەاید باید برای ترک سوئد برنامەریزی بکنید.

وقتی که شما قرار رد یا اخراج دریافت نمودەاید به یک گفتگو نزد مامور بررسی در اداره مهاجرت فراخوانده میشوید. آنگاه در باره اینکه چه نوع گزینەهایی در مورد شما وجود دارد به شما اطلاعات داده میشود و آنوقت شما هم میتوانید سوالات خود را مطرح کنید.

اگر خودتان نتوانید سفرتان را فراهم کنید شما و کارمند بررسی در باره چگونگی بازگشت با همدیگر طرحی را آماده خواهید کرد. شما همچنین میتوانید حق حمایت نقدی یا حمایتهای دیگری را داشته باشید برای اینکه آسانتر بتوانید در کشور خودتان دوباره مستقر شوید.

در مورد اینکه چه کسی میتواند هنگام بازگشت به وطن حمایت دریافت نماید بیشتر بخوانید

فراهم کردن گذرنامه یا مدرک موقت سفر

شما خودتان مسئول تهیه گذرنامه یا مدرک موقت سفر یا مدارک ضروری دیگری هستید که بتوانید به کشور خودتان یا کشور دیگری کە حق زندگی در آنجا را داشته باشید برگردید.

اگر شما برای تهیه مدرک سفر به کمک نیاز دارید اداره مهاجرت میتواند با ادارات دولتی کشورتان جهت درخواست یک مدرک موقت سفر برای شما تماس بگیرد. در اینصورت اداره مهاجرت باید اطلاعات شخصی شما را به ادارات دولتی کشورتان تحویل دهد، اما ما در مورد اینکه شما در سوئد درخواست پناهندگی کردەاید توضیحی نخواهیم داد.

اگر تهیه یک مدرک موقت سفر مقدور نباشد شما میتوانید استثناً از طرف اداره مهاجرت یک گذرنامه موقت بیگانگان دریافت نمایید. این گذرنامه موقت بیگانگان در آنصورت فقط برای بازگشت شما به کشورتان معتبر است.

بلیط سفر

شما فقط میتوانید به کشوری که در قرار رد یا اخراج شما ذکر شده است سفر رزرو نمایید.

در درجه اول خود شما هستید که باید هزینه سفر به کشور خود را پرداخت نمایید. اگر خودتان هیچ پول یا منابع مالی دیگری ندارید، اداره مهاجرت می‌تواند بلیط را رزرو و هزینه آن را پرداخت کند. اگر شما خودتان هزینه سفر را متقبل میشوید، فراموش نکنید که هنگام رزرو سفرتان باید دارای مدارک معتبر مسافرتی باشید.

اگر شما سفری را بخرید با میان‌فرود (ترانزیت) در کشوری که در آنجا فاقد اجازه اقامت هستید این خطر وجود دارد که شما جریمه بشوید یا از طرف ادارات دولتی آن کشور بخواهند که شما به سوئد برگردید. بهمین دلیل سفری را رزرو نمایید که میان‌فرود در کشور دیگر شنگن نداشته باشد. اداره مهاجرت پذیرای هیچ مسئولیتی در قبال سفرهایی نیست که خودتان رزرو کردەاید.

اگر شما سفری را با میان‌فرود در یک کشور دیگر شنگن رزرو مینمایید باید خودتان از طریق تهیه ویزا مطمئن باشید که دارای حق اقامت در آن کشور هستید.

مسکن، کارت بانکی و کارت ال‌ام‌آ

قبل از ترک سوئد شما باید کارت ال‌ام‌آ را به اداره مهاجرت پس بدهید. اگر از طرف اداره مهاجرت کارت بانکی به شما داده شده است باید پولها را از حساب بانکی برداشت نموده و کارت را پس بدهید. اگر شما در مسکن‌های اداره مهاجرت زندگی کردەاید بایستی مسکن را ترک نموده و کلیدها را پس بدهید.

مرکز بازگشت پناهندگان

حداکثر از زمانی که تصمیم اخراج قابلیت اجرا یافت (قوت قانونی پیدا کرد) به شما مکانی جهت اسکان در یک مرکز بازگشت پناهندگان ارائه خواهد شد. تا زمانی که سوئد را ترک کنید و یا تا زمانی که دیگر حق دریافت کمک مالی و مسکن را نداشته باشید در مرکز بازگشت پناهندگان زندگی خواهید کرد. این امر همچنین دربرگیرنده آن است که دیگر اداره مهاجرت مسکن دیگری را ارائه نخواهد کرد. در مرکز بازگشت پناهندگان به شما جهت آماده کردن خود جهت بازگشتن، راهنمایی و حمایت ارائه می‌شود.

تا زمانی که سوئد را ترک کنید شما می‌توانید تصمیم بگیرید که در یک مرکز بازگشت پناهندگان و یا مسکن شخصی زندگی کنید.

خدمات درمانی و مدرسه

تا روزی که شما کشور را ترک مینمایید دارای همان حقوق قبلی خدمات درمانی هستید، اما بعد از لازم‌الاجرا شدن قرار شما و ابطال حق شما برای حمایت اقتصادی، هیچ غرامت اقتصادی جهت دارو و خدمات درمانی به شما دادە نخواهد شد.

کودکان حق رفتن به مدرسه را تا زمانی که در سوئد هستند دارا میباشند.

در مورد کودکان در روند پناهندگی بیشتر بخوانید:

خروج از کشور

این مسئولیت همیشه بعهدە خود شما است که به اداره مهاجرت نشان بدهید که سوئد را ترک کردەاید. اگر اداره مهاجرت خبردار نشود که شما سوئد را ترک کردەاید میتوانیم قرار ممنوعیت بازگشت برای شما صادر نماییم. این بدین معنی است که شما نمیتوانید به کشورهای منطقه شنگن وارد شوید. همچنین پرونده شما میتواند به پلیس مرزی تحویل داده شود.

برای اینکه اداره مهاجرت خبردار بشود که شما سوئد را ترک کردەاید باید هنگام خروج از کشور یک برگە خروج از کشور به کنترل گذرنامه تحویل دهید. برگه خروج از کشور در نامه برایتان ارسال میگردد یا اینکه میتوانید از نزدیکترین واحد پذیرش درخواست بنمایید. شما همچنین میتوانید از طریق فرستادن یک کپی گذرنامه با صفحه اول آن که در آنجا اطلاعات شخصی ذکر شده است و صفحه مهر خروج از کشور (علامت گذاری شده با شماره نشان) به اداره مهاجرت نشان بدهید که کشور را ترک کردەاید. فقط بلیط هواپیما یا کارت پرواز (boardingcard) نمیتواند برای تایید خروج از کشور مورد استفاده قرار بگیرد.

توجه داشته باشید که شما نمیتوانید سفری را با میان‌فرود در یک کشور دیگر شنگن بخرید و برگه خروجی فقط میتواند به فرودگاه‌های سوئد تحویل داده شود. اگر شما بعنوان مثال از کاستروپ (Kastrup) پرواز میکنید باید خروجتان از کشور را از طریق ارسال کپی گذرنامه با مهر خروجی خروجتان از کشور، تایید نمایید.

اطلاعات تماسی با اداره مهاجرت را بیابید: (به انگلیسی)

رفتن به کشور دیگری به غیر از کشور خود

کشور دیگری در داخل اتحادیه اروپا

اداره مهاجرت میتواند تصمیم بگیرد که شما به کشور دیگری در اتحادیه اروپا بروید برای اینکه درخواست پناهندگیتان در آنجا بررسی شود. بعنوان مثال میتواند بستگی به آن داشته باشد که شما قبل از آمدن به سوئد در کشور دیگری در اتحادیه اروپا بوده باشید، یا اینکه شما دارای ویزا بوده یا در یک کشور دیگر اتحادیه اروپا درخواست پناهندگی کرده باشید. این مقررات در آئین‌نامه دابلین وجود دارند.

اگر شما بجای آن بخواهید به کشور خودتان برگردید امکان‌پذیر است به شرطی که برگشتتان زمان بیشتری طول نکشد یا خیلی گرانتر نشود.

در مورد پرسش دابلین بیشتر بخوانید

کشور دیگری بغیر از کشوری که در قرار ذکر شده است

شما میتوانید به کشور دیگری بغیر از کشور مذکور در قرار برگردید اگر شما بتوانید نشان بدهید که در آنجا پذیرفته خواهید شد. در آنصورت شما باید یک گذرنامه معتبر و یک مجوز زندگی در آن کشور مذکور داشته باشید. داشتن ویزای توریستی یا معاف بودن از ویزا کافی نیستند. همچنین نباید به این معنی باشد که بازگشتتان طولانی تر یا خیلی گرانتر بشود.

Last updated: