Drygt 33 000 personer har sökt förlängt tillfälligt skydd

Den 4 mars stängde ansökan för att förlänga uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet. Drygt 33 000 personer har ansökt och har nu fram till början på maj på sig att fotograferas för sina nya uppehållstillståndskort.

Närmare 40 000 personer med skydd enligt massflyktsdirektivet var inskrivna i mottagningssystemet den 1 februari när e-tjänsten för ansökan om förlängning öppnade. De fick alla ett brev till sin postadress med information om hur förlängningsansökan går till. Drygt 33 000 personer har nu skickat in en ansökan om förlängt uppehållstillstånd.

– Vi hade räknat med fler ansökningar och kommer nu att titta närmare på varför det inte blev så. Det kan vara så att personer har lämnat Sverige utan att meddela Migrationsverket och därför funnits kvar i vårt mottagningssystem. De kommer i så fall att bli utskrivna från systemet nu, säger Sanela Ovcina, regiondirektör på Migrationsverket.

Av dem som sökt förlängning har cirka 7 200 personer redan hunnit få sina beslut och nya uppehållstillståndskort. De nya korten tillverkas och skickas ut så snart den sökande fotograferats och lämnat fingeravtryck. Besöket för fotografering kan ske fram till den 5 maj och tid för det bokade man vid ansökan.

– Alla som har ansökt i tid har fått en bekräftelse på sin ansökan i form av ett mejl och ett papperskvitto. De dokumenten intygar att man har rätt att vistas i Sverige tills man har fått sitt beslut och nya uppehållstillståndskort, säger Sanela Ovcina.

De som inte ansökt om förlängt uppehållstillstånd men vill stanna i Sverige måste ansöka om skydd enligt massflyktsdirektivet, samt boende och ekonomiskt stöd, på nytt.

Totalt har Migrationsverket sedan i mars förra året beviljat drygt 49 000 personer uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet. Cirka 9 000 personer har sedan dess registrerats som självmant utresta eller avvikna och därför skrivits ut ur mottagningssystemet.

Läs mer om ansökan om förlängt skydd enligt massflyktsdirektivet