Digitala LMA-kort sparar miljoner

De digitala LMA-korten som infördes den 1 januari 2022 innebär att den asylsökande behåller samma kort under hela asylprocessen. Under förra året ledde det till en besparing på cirka 6,5 miljoner kronor.
– Det nya kortet har också bidragit till färre besök, mindre administration och minskad risk för felaktiga utbetalningar, säger Anna-Johanna Viking, processledare på Migrationsverket.

LMA-kort

LMA-kort med QR-kod

Alla asylsökande får ett så kallat LMA-kort från Migrationsverket som ett bevis på att de har rätt att vistas i Sverige under asylprocessen och är berättigade till bland annat subventionerad sjukvård och läkemedel. Korten används vid kontakter med exempelvis kommuner, apotek och sjukvården.

Tidigare behövde LMA-kortet bytas ut när giltighetstiden gick ut, vilket var förenat med både administration och kostnader för nya kort. Men den 1 januari 2022 infördes digitala kort, där alla förtryckta uppgifter som behöver ändras i samband med uppdateringar har tagits bort. Istället finns uppgifterna nu digitalt och kontrolleras genom att man skannar en QR-kod.

– Koden kan skannas av alla som den asylsökande kommer i kontakt med. Den leder till en öppen tjänst på Migrationsverkets externa webbplats som innehåller den information som tidigare fanns tryckt på kortet, förklarar Anna-Johanna Viking, processledare på Migrationsverket.

Korrekta uppgifter i realtid

Ett viktigt syfte med QR-koden är just att uppgifterna nu är korrekta i realtid. Det gör att bara de som har rätt till förmåner får del av dem och felaktiga utbetalningar minskar.

I samband med att de nya korten infördes har också många moment i hanteringen automatiserats. Bland annat beställs nya LMA-kort automatiskt efter det att den asylsökande har lämnat fingeravtryck och fotograferats. När kortet är klart skickas ett brev till den sökande och även det sker med automatik.

– Tidigare lade vi mycket tid på administration runt korten som till exempel att beställa nya och makulera gamla. Nu sparar vi både vår egen tid och skattebetalarnas pengar. För de sökande är det en fördel att kortets giltighet kan förlängas i samband med att han eller hon besöker Migrationsverket i ett annat ärende, säger Nikolaos Rossis, handläggare vid en av Migrationsverkets mottagningsenheter.

LMA betyder lagen om mottagande av asylsökande. LMA-kortet är ett plastkort med ett foto på den asylsökande och som visar att han eller hon är asylsökande.

Läs mer om LMA-kort för asylsökande