Skärpta krav för perma­nent uppe­hålls­till­stånd enligt gymna­si­e­lagen

Efter en vägledande dom från Migrationsöverdomstolen ändrar Migrationsverket bedömningen av vad som krävs för att få permanent uppehållstillstånd enligt gymnasielagen. Kravet på egen försörjning måste nu vara uppfyllt när det tidsbegränsade uppehållstillståndet upphör.
– Vi har uppdaterat vår bedömning i enlighet med Migrationsöverdomstolens avgörande, säger Migrationsverkets rättschef Carl Bexelius.

Den som ansöker om permanent uppehållstillstånd enligt gymnasielagen måste visa att hen kan försörja sig som anställd eller egen företagare. Ansökan ska lämnas in innan det tidsbegränsade uppehållstillståndet slutar att gälla. Tidigare har Migrationsverket dock bedömt att det räcker att kravet på egen försörjning är uppfyllt när ansökan prövas.

I en vägledande dom gör Migrationsöverdomstolen en annan bedömning. Enligt domstolen måste anställningen vara påbörjad innan det tidsbegränsade uppehållstillståndet löper ut.

– Till följd av domen kommer Migrationsverket framöver att kräva att alla villkor för permanent uppehållstillstånd enligt gymnasielagen är uppfyllda senast den sista dagen för det tidsbegränsade uppehållstillståndet. Det gäller oavsett om den som söker försörjer sig som anställd eller egen företagare, säger Carl Bexelius.

Förändringen innebär att det inte längre är möjligt att få permanent uppehållstillstånd om man vid ansökningstillfället bara har ett anställningsbjudande, eller ett avtal om en anställning som man kommer att påbörja efter sista dagen för sitt tidsbegränsade uppehållstillstånd.

– Migrationsöverdomstolens nya dom innebär att kraven för permanent uppehållstillstånd måste vara uppfyllda både när man ansöker och när Migrationsverket prövar ansökan, säger Carl Bexelius.

För att uppfylla lagens krav på ”varaktig försörjning” kräver Migrationsverket att man har en fast anställning eller en visstidsanställning om minst två år. I praktiken kommer det framöver innebära att man kan få avslag om man hade ett avtal om två års anställning när det tidsbegränsade uppehållstillståndet löpte ut, men det vid prövningstillfället återstår mindre än två år av anställningen.

De nya kraven gäller omedel­bart

Den nya bedömningen gäller alla ansökningar om permanent uppehållstillstånd enligt gymnasielagen, och påverkar även de som lämnade in sin ansökan innan Migrationsöverdomstolen meddelade sin dom.

Läs mer

Rättsligt ställningstagande: Prövning av rätten till permanent uppehållstillstånd enligt 5 § gymnasielagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rättsligt ställningstagande: Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om vad som krävs för att få permanent uppehållstillstånd enligt gymnasielagen