Cirka 5 400 tillstånd beviljade för bärplockare

Migrationsverket är på väg att avsluta säsongens prövning av ansökningar från thailändska bärplockare. Av drygt 5 900 ansökningar nekas närmare 450 personer arbetstillstånd efter att myndigheten genomfört fördjupade kontroller av arbetsgivarna.

I maj månad skattade Migrationsverket att närmare 6 000 thailändska bärplockare planerade att söka arbetstillstånd i Sverige för att plocka vilda bär under sensommaren och tidig höst. Fram till vecka 28 inkom total 5 906 ansökningar.

Till årets bärsäsong har till i dag cirka 5 400 fått personer arbetstillstånd, medan närmare 450 ansökningar har avslagits. Det är flera avslag jämfört med tidigare år.

— De huvudsakliga skälen till avslagen är brister hos de thailändska bemannings­företagen, eller hos de svenska bärföretagen eller en kombination av dessa skäl. Mer än så kan vi inte säga eftersom varje enskild beslutsmotivering omfattas av sekretess, säger Erik Holmgren, enhetschef för arbetstillstånd vid Migrationsverket.

Det innebär att många som ansökt om arbetstillstånd via thailändska bemanningsföretag kopplade till de svenska bärföretagen inte får möjlighet att arbeta i Sverige.

— Vi förstår att besluten kan få stora konsekvenser för såväl bärplockare som svenska bärföretag. Men utöver uppdraget att pröva ansökningar har Migrationsverket även i uppgift att se till att människor inte utnyttjas på den svenska arbetsmarknaden, konstaterar Erik Holmgren.

Migrationsverkets fördjupade kontroller har genomförts efter uppgifter om dubbla anställnings­kontrakt och uteblivna löner.

Under årets säsong har kontrollerna bland annat skett genom muntliga utredningar med de thailändska bemanningsföretagen och deras roll som arbetsgivare, liksom utredningar av förutsättningarna för att organisera arbetet i Sverige.

Utöver detta har utredningarna anpassats efter de enskilda ärendenas innehåll.

Tidi­gare publi­ce­ringar

Prövningen av ansökningar från bärplockare är igång

Bärplockare

Så här många arbetstillstånd
för bärplockare av vilda bär beviljades mellan åren 2015 och 2022

År

Beviljade

Avslag

Avskrivna och övrigt

2022

6 594

52

54

2021

5 175

33

16

2020

3 092

15

328

2019

6 199

1

21

2018

4 990

0

15

2017

3 079

0

9

2016

3 331

0

21

2015

4 097

0

14

Siffrorna i tabellen har inför denna publicering uppdaterats. Det innebär framför allt att antalet beviljade tillstånd för år 2015 har justerats upp med cirka 100 beviljade tillstånd.

  • Åren före säsongen 2023 var den vanligaste orsaken till avslag att anställningserbjudandet inte längre kvarstått.
  • Vanligaste orsaken till avskrivna ärenden är att ansökan har tagits tillbaka av sökande.
  • Orsaken till att så många ärenden avskrevs 2020 kan förklaras med pågående pandemi och tillhörande nationella reserestriktioner i både Thailand och Sverige.