Nu börjar nya försörjningskravet för arbetstillstånd att gälla

Från och med den 1 november gäller ett nytt försörjningskrav för arbetskraftsinvandrare. Från tidigare 13 000 kronor till 27 360 kronor. Försörjningskravet uppnås genom att arbetskraftsinvandrarens lön är minst 80 procent av aktuell medianlön. Syftet med ett höjt försörjningskrav är, enligt regeringen, att stärka arbetskraftsinvandrares ställning på arbetsmarknaden och motverka konkurrens med låga löner.

Regeringens beslut innebär att en god försörjning för en arbetskraftsinvandrare är en lön på minst 80 procent av den medianlön som Statistiska centralbyrån, SCB, publicerar för Sverige i juni varje år.

Försörjningskravet för arbetskraftsinvandrare har därför ökat från tidigare 13 000 kronor till 27 360 kronor, vilket är 80 procent av medianlönen.

Utöver det måste månadslönen vara i nivå med kollektivavtal eller praxis inom yrket eller branschen.

– Det kan hända att lönen som är i nivå med kollektivavtal eller praxis inom yrket eller branschen ändå ligger under försörjningskravet. I de fallen måste månadslönen nå upp till minst 80 procent av den medianlön som gäller vid tidpunkten för ansökan för att arbetstillstånd ska kunna beviljas. Det spelar ingen roll om det rör sig om en heltids- eller en deltidsanställning, säger Anna Lindblad, biträdande rättschef på Migrationsverket.

De som söker förlängt arbets­till­stånd påverkas

En person som har ett pågående arbetstillstånd påverkas först när den ska ansöka om förlängt uppehållstillstånd.

– Om en person har beviljats arbetstillstånd innan den 1 november gäller samma försörjningskrav som när tillståndet beviljades, det vill säga 13 000 kronor, under resten av tillståndsperioden. Det är först i samband med ansökan om förlängt arbetstillstånd som det nya kravet på god försörjning måste vara uppfyllt, säger Anna Lindblad.

Enligt Migrationsverkets statistik har ungefär var fjärde arbetstagare en lön under lönekravet.

– Vi förstår att det kan bli en svår situation för den som söker förlängt tillstånd och befinner sig i landet. Men för att få uppehållstillstånd på grund av arbete har regeringen beslutat att man ska nå kravet på god försörjning, säger Anna Lindblad.

Migra­tions­verket gör efter­kon­troller

Migrationsverket gör efterkontroller om kraven för arbetstillstånd fortfarande är uppfyllda. Efterkontrollerna sker bland annat i de branscher där Migrationsverket ser indikationer på missbruk av regelverket. En sådan indikator kan vara att månadslönen markant överstiger den kollektivavtalsenliga nivån eller praxis inom yrket eller branschen, trots att den uppfyller kravet på god försörjning.

– Det finns en risk att oseriösa arbetsgivare redovisar en lön som ser ut att uppfylla kravet men den lön som betalas ut är mycket lägre. Något som myndigheten nu behöver kontrollera, säger Anna Lindblad, biträdande rättschef på Migrationsverket.

Fakta om det nya försörj­nings­kravet

Gäller för uppe­hålls­till­stånd på grund av arbete

Det nya kravet på god försörjning gäller för uppehållstillstånd som beviljas på grund av arbete. Alltså om personen kommer till Sverige, från ett land utanför EU/EES, för att arbeta.

Det innebär att personer som till exempel ansöker eller har uppehållstillstånd på grund av skydd, familjeanknytning, studier eller enligt massflyktsdirektivet eller gymnasielagen inte påverkas av den här höjningen. EU/EES medborgare och varaktigt bosatta som utnyttjar den fria rörligheten påverkas inte heller.

De som uppfyller samtliga krav för permanent uppehållstillstånd påverkas inte heller.

Däremot gäller det nya kravet på god försörjning de som gör ett så kallat spårbyte. En person som fått avslag på sin asylansökan och istället söker arbetstillstånd.

Yrken som påverkas

De yrkesområden som främst kommer att påverkas av det höjda försörjningskravet är service, omsorg, försäljning, lantbruk, trädgård, skogsbruk, bärplockare, fiske och yrken med krav på kortare utbildning eller introduktion. Dessa grupper har i regel en lön som ligger under det nya försörjningskravet.

Yrken som inte påverkas

Professionella tränare och idrottare, au pairer, praktikanter inom ramen för internationellt utbyte eller praktikanter med praktik med anknytning till högre utbildning och forskare kommer inte omfattas av det nya kravet.

Personer som har eller ansöker om EU-blåkort, ICT-tillstånd, samt säsongsarbetare påverkas inte heller.

Statistik

Antalet aktiva* arbetstillstånd: 63 477

Antalet aktiva* arbetstillstånd med lön under 27 360 kronor: 14 991

* Migrationsverkets uppgift är att pröva ansökan och ger bifall eller avslag. Migrationsverket kan inte se om en person som fått uppehålls- och arbetstillstånd sedan kommer till landet. Det finns heller ingen skyldighet att anmäla till Migrationsverket om man lämnar landet innan tillståndet löper ut. Det innebär att antalet aktiva arbetstillstånd inte är samma sak som antalet personer som befinner sig i landet, något som Migrationsverket inte kan se.

De fem vanligaste yrkesområdena med lön under 27 360 kronor, aktiva arbetstillstånd idag

Yrkesområde

Antal aktiva arbetstillstånd

Bärplockare och plantörer m.fl.

3 559

Restaurang- och köksbiträden m.fl.

1 895

Kockar och kallskänkor

1 520

Städare

1 369

Pizzabagare m.fl.

403