Förbättrad service bidrar till ett konkurrenskraftigt Sverige

Den 29 januari lanseras Migrationsverkets nya arbetssätt inom arbetstillstånd. Centralt i det nya arbetssättet är en utvecklad service till arbetsgivare som rekryterar högkvalificerad arbetskraft.

I regleringsbrevet 2023 fick Migrationsverket i uppdrag att främja högkvalificerad arbetskraftsinvandring till Sverige. För att möta uppdraget inför nu Migrationsverket ett nytt arbetssätt för hantering av arbetstillståndsärenden.

– Det nya arbetssättet syftar till att underlätta för företag att snabbt få den arbetskraft de behöver. För att lyckas behöver vi kraftsamla och fokusera våra serviceinsatser där de behövs – tidigt i processen och lyhört för arbetsgivares behov. Samtidigt måste vi klara myndighetens kontrolluppdrag så att vi säkerställer vår del i en rättvis arbetsmarknad med lika villkor, säger Migrationsverkets generaldirektör Maria Mindhammar.

Migrationsverket ska nu prioritera arbetsgivare som rekryterar högkvalificerad arbetskraft genom att sortera ansökningar om arbetstillstånd baserat på yrke och bransch och skilja ut ansökningar som är klara för beslut. Det innebär att myndigheten på ett effektivare sätt kan identifiera kompletta ansökningar av högkvalificerad arbetskraft och snabbare fatta beslut i dessa ärenden. Kraven för att få arbetstillstånd förändras inte.

Ansökningar från högkvalificerad arbetskraft som är kompletta hanteras inom 30 dagar. (För övriga ansökningar gäller förordningsstyrd tid.)

Service till arbets­gi­vare

Migrationsverket erbjuder en extra service till arbetsgivare som anställer högkvalificerad arbetskraft för att de enklare ska kunna lämna in kompletta ansökningar.

Arbetsgivare som kontaktar Migrationsverket kan få hjälp via telefon och mejl. Men det kan också handla om möten med arbetsgivare som anställer högkvalificerad arbetskraft.

Migrationsverket kommer också att erbjuda stöd inför större etableringsprojekt med stora rekryteringsbehov där det finns ett behov av tydliga och snabba svar för att ansökningar blir kompletta från start.

– Vi kommer fortsätta att samverka med bransch- och arbetsgivarorganisationer för att tillgodose deras informationsbehov. Målsättningen med det är att andelen kompletta ansökningar ska öka, säger Maria Mindhammar.

Läs mer om vilket erbjudande arbetsgivare som rekryterar högkvalificerad arbetskraft kan få

Webb­se­mi­na­rium 25 januari om att rekry­tera inter­na­tio­nell högkva­li­fi­cerad arbets­kraft

Torsdagen den 25 januari klockan 11.00 –12.00 arrangerar Migrationsverket ett webbseminarium om att rekrytera internationell högkvalificerad arbetskraft.

Deltar i seminariet gör generaldirektör Maria Mindhammar, regiondirektör i syd Fredrik Bengtsson, sektionschef i nord Hanna Geurtsen samt informatörer för arbetstillstånd.

Vad? Webbseminarium om att rekrytera internationell högkvalificerad arbetskraft
När? Torsdagen den 25 januari kl 11.00 –12.00
Hur? Här hittar du sidan där seminariet kommer att sändas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Välkommen att delta!