Migrationsverket svarar: så funkar uppehållstillstånd för studier

De senaste åren har antalet personer från andra länder som vill studera i Sverige ökat. Från vilka länder kommer studenterna? Och hur lång tid får de vänta på beslut om uppehållstillstånd? I den här artikeln reder vi ut vad som gäller för den som vill läsa en högre utbildning i Sverige.

Den som kommer från ett land utanför EU/EES och vill studera i Sverige i mer än tre månader behöver ansöka om ett uppehållstillstånd för det. Tillståndet ska vara klart innan man reser in i landet.

Närmare 21 000 personer beviljades uppehållstillstånd för studier under 2023. Av dem var nästan tre fjärdedelar, eller cirka 14 000, tillstånd för studier inom högre utbildning. Övriga gällde studier på andra nivåer, samt uppehållstillstånd för medföljande anhöriga till studenter.

Eftersom studier inom högre utbildning står för den största delen av uppehållstillstånden inom kategorin studier fokuserar vi den här artikeln på det.

Ökning av utländska studenter sedan pandemin

Förra året fick cirka 8 900 personer en förstagångsansökan om uppehållstillstånd för studier inom högre utbildning* beviljad. Det är fler än år 2022 och 2021, och en ökning med över femtio procent jämfört med 2020. Det året minskade antalet beviljade tillstånd kraftigt till följd av pandemin. År 2019 var antalet beviljade uppehållstillstånd drygt 9 800 – cirka 900 fler än förra året.

Graf över antal beviljade uppehållstillstånd för studier inom högre utbildning 2019–2023.Förstora bilden

Klicka på bilden för att göra den större.

De fem största medborgarskapen för dem som beviljades uppehållstillstånd för studier inom högre utbildning 2023.Förstora bilden

De fem största medborgarskapen för dem som beviljades uppehållstillstånd för studier inom högre utbildning 2023.

Antalet kvinnor respektive män som beviljades uppehållstillstånd för studier inom högre utbildning 2023.Förstora bilden

Antalet kvinnor respektive män som beviljades uppehållstillstånd för studier inom högre utbildning 2023.

Kina var det vanligaste medborgarskapet bland dem som beviljades tillstånd 2023, följt av Indien. Därefter kom USA, Sri Lanka och Singapore. Närmare 54 procent av de som fick uppehållstillstånd var kvinnor och nästan 46 procent män.

Drygt 2 500 personer beviljades uppehållstillstånd som medföljande anhöriga till studenter förra året. Det är färre än 2022, då 2 913 personer beviljades ett sådant uppehållstillstånd.

Vad krävs för att få uppehållstillstånd?

Reglerna för att studera i Sverige ser olika ut beroende på om man kommer från ett land inom EU/EES, eller från något annat land i Europa eller världen. Det är personer från länder utanför EU/EES som behöver söka uppehållstillstånd för att studera i Sverige.

För att beviljas uppehållstillstånd för studier inom högre utbildning krävs att man antagits till ett program eller en kurs vid ett universitet eller en högskola i Sverige, och att utbildningen kräver fysisk närvaro. Studierna ska, som huvudregel, vara på heltid.

Den som söker måste också ha betalat de studieavgifter som gäller för medborgare i länder utanför EU/EES. Dessutom måste man kunna försörja sig under den tid uppehållstillståndet ska gälla.

EU-medborgare behöver inget uppehållstillstånd

Medborgare i länder inom EU/EES har så kallad uppehållsrätt i Sverige. Det innebär att de inte behöver uppehållstillstånd för att studera här, och inte heller betalar några avgifter för studierna.

Som EU/EES-medborgare har man rätt att börja studera direkt efter att man kommit till Sverige och behöver inte kontakta Migrationsverket. Vid inresan till landet krävs ett giltigt pass eller ett identitetskort där ens medborgarskap framgår. För att folkbokföra sig här och få ett svenskt personnummer behöver studenten kontakta Skatteverket.

Hur lång är handläggningstiden?

Majoriteten av de utländska studenter som ansöker om uppehållstillstånd för högskolestudier får sina tillstånd innan terminsstart. Enligt regelverket ska Migrationsverket handlägga den här typen av ärenden inom 90 dagar från det att ansökan kommer in. År 2023 var den genomsnittliga handläggningstider för förstagångsansökningar om uppehållstillstånd för högskolestudier på grund- och avancerad nivå 64 dagar.

Men hur lång handläggningstiden är varierar. Den beror bland annat på hur mycket Migrationsverket behöver utreda ärendet och om det behövs kompletteringar.

Även om Migrationsverket strävar efter att alla studenter ska få sina beslut i tid kan det hända att myndigheten inte hinner fatta beslut innan terminen börjar. I vissa fall kan studenten i överenskommelse med lärosätet påbörja studierna lite senare, men det finns också risk för att man förlorar sin studieplats. För att minimera den risken har Migrationsverket tagit fram en guide med tips som ökar chansen till beslut innan terminsstart, till exempel att säkerställa att man har samlat alla dokument som behövs.

Här kan du ta del av tipsen

Så motverkas missbruk av uppehållstillstånden

Migrationsverket har identifierat att det förekommer missbruk av uppehållstillstånd för studier, bland annat i en rapport från 2022. För att motverka missbruket görs fördjupade utredningar av ansökningar där det finns indikationer på att den som söker inte har för avsikt att studera i Sverige. Dessa fördjupade kontroller har blivit fler, och kan ge en något längre handläggningstid för vissa utbildningar.

Migrationsverket och Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) har också, enskilt eller tillsammans, genomfört eller lämnat förslag på flera åtgärder för att motverka missbruk av uppehållstillstånden. Bland dessa finns ökade språkkrav, att utveckla prövningen av studieavsikt och att inrätta en gemensam modell för alla lärosäten för att rapportera studieavbrott.

Arbeta under studierna

I Sverige finns, till skillnad från i många andra EU-länder, ingen övre gräns för hur mycket en utländsk student får arbeta vid sidan av sina studier. Studenterna kan också efter att de tagit 30 högskolepoäng, eller fullföljt en termins studier, ansöka om arbetstillstånd utan att behöva lämna Sverige. År 2023 beviljades cirka 1 700 tidigare studenter arbetstillstånd.

Efter studierna

Graf över antalet beviljade uppehållstillstånd för att söka arbete efter studierna 2019–2023.Förstora bilden

Antalet beviljade uppehållstillstånd för att söka arbete efter studierna 2019–2023.

Den som har läst en högskoleutbildning i Sverige kan efter slutförda studier ansöka om ett uppehållstillstånd för att söka arbete eller starta ett eget företag här. År 2023 fick cirka 1 300 personer ett sådant uppehållstillstånd.

Det går också att söka uppehållstillstånd för doktorandstudier, om man ska studera på forskarnivå under en längre tid än tre månader. Uppehållstillstånd för doktorandstudier ges för upp till fyra år i taget.

Huvudregeln är att tillståndet ska sökas och beviljas innan man kommer till Sverige. Den som redan har uppehållstillstånd och ska fortsätta studera efter att tillståndet slutar gälla kan ansöka om förlängning. Man behöver då inte lämna Sverige för att ansöka, så länge ansökan lämnas in innan det tidigare tillståndet slutar gälla.


*Avser studier på grund- och avancerad nivå (inte doktorandstudier)

Läs mer om uppehållstillstånd för att studera i Sverige