Ny enkät om hur personer från Ukraina ser på fram­tiden

På regeringens uppdrag skickar Migrationsverket ut en enkät till vuxna personer som beviljats skydd enligt massflyktsdirektivet. Genom enkäten, som genomförs för andra gången, vill regeringen få bättre kunskap om hur skyddsbehövande från Ukraina ser på sin framtid.

På uppmaning av regeringen genomförde FN:s migrationsorganisation IOM (International Organization for Migration) förra våren en enkätundersökning bland personer som har lämnat Ukraina för att söka skydd i Sverige. Syftet var att få en bättre bild av hur den här gruppen har det i Sverige och vilka utmaningar de har upplevt, till exempel när det gäller att komma in på arbetsmarknaden.

Regeringen har nu bett IOM att genomföra en uppföljande undersökning för att få en bättre förståelse för hur personerna ser på sin framtid. Liksom förra året har Migrationsverket fått i uppdrag att skicka ut enkäten.

Enkäten går ut under vecka 17 till alla personer över 18 år som har beviljats skydd enligt massflyktsdirektivet. Enkäten skickas till den mejladress som personerna lämnade när de ansökte om skydd.

Det är frivilligt att svara på enkäten och varken Migrationsverket eller IOM kommer att kunna se vem som har besvarat den.

Läs mer om undersökningen på IOM:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs rapporten från förra årets undersökning på IOM:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.