Prövningen av ansökningar från bärplockare igång – drygt 1 200 ansökningar avslås

Efter att ha sett indikationer på missbruk inom bärbranschen har Migrationsverket förstärkt granskningen av de thailändska bemanningsföretagen och deras åtaganden som arbetsgivare. Myndigheten har också genomfört så kallade efterkontroller. Nu är prövningen igång av säsongens ansökningar och det första besluten innebär att drygt 1 200 sökande får avslag. Dessa har anställning hos två av de sex thailändska bemanningsföretag som inkommit med ansökningar denna säsong.

Bärplockare från Thailand är viktiga säsongsresurser för svenska bärföretag. Samtidigt har Migrationsverket under flera års tid fått signaler om oseriösa kontrakt och uteblivna löner kopplat till bemanningsföretag i Thailand. Under 2023 fick runt 500 tänkta arbetstagare avslag, medan merparten av ansökningarna beviljades. Säsongen 2023 var dock inget undantag vad gäller förekomsten av dåliga villkor och vittnesmål om stora brister för vissa grupper av bärplockare. Samtliga ansökningar som inkommit inför säsongen 2024 har utretts noggrant med fokus på anställningsvillkoren som ska gälla utifrån svenska regler och kollektivavtal.

– Skälen för att vi avslagit ansökningarna för de drygt 1 200 tänkta arbetstagarna är främst kopplade till arbetstid och ersättningar för till exempel obekväm arbetstid och övertid, säger Hanna Geurtsen, sektionschef i Region Nord på Migrationsverket.

Myndigheten fortsätter nu arbetet med att avgöra resterande inkomna ansökningar. Under våren söker många uppehålls- och arbetstillstånd för bärplockning. De senaste åren har uteslutande thailändska medborgare via bemanningsföretag anlitats för att plocka vilda bär i Sverige. Det är alltså bemanningsföretagen som är bärplockarnas arbetsgivare. De svenska bärföretagen är i sin tur uppdragsgivare som köper tjänsten ifrån bemanningsföretagen.

– Handläggningen av ärenden pågår nu för fullt. I så lång utsträckning som möjligt avgör vi dem i tur och ordning från att de inkommit till Migrationsverket. Detta för att alla ska få sitt beslut inom fyra månader, vilket är den handläggningstid vi förväntat oss, säger Hanna Geurtsen.

Majoriteten av sökande är bärplockare medan andra yrkesgrupper så som kockar, mekaniker och administrativ personal utgör en mindre andel. Fram till vecka 22 hade 2 441 ansökningar lämnats in till Migrationsverket, det är färre än förra året då 5 372 tillstånd beviljades och runt 500 ansökningar avslogs.

Läs mer och se statistik över inkomna ansökningar för bärplockning