Vårt uppdrag och arbete

Migrationsverket är en av Sveriges största myndigheter som hanterar en av vår tid största frågor: migrationen. Vi arbetar på medborgarnas uppdrag och ska se till att riksdagens och regeringens beslut blir verklighet. Vad det innebär kan du läsa mer om här.

Personal vid informationsdisk i nationellt servicecenter

Vårt jobb är viktigt på riktigt

Människor söker sig till Sverige av olika skäl. Några flyr från förföljelse eller krig. Andra vill få möjligheten att uppfylla sina studiedrömmar, arbeta i Sverige eller leva med sina nära och kära. Migrationsverkets huvuduppgift är att pröva ansökningar för alla dessa, på ett objektivt och rättssäkert sätt. Utöver det ansvarar vi för många andra delar av migrantprocessen – som boende, förvar och återvändande. I det större perspektivet bidrar vi till att migrationen till vårt land funge­rar och ett konkurrenskraftigt Sverige. Vi är experter inom migration och vår kompetens är efterfrågad även internationellt. Var du än finns i vår organisation så är du en del av den här processen, och arbetar med de komplexa frågor som tillhör den.

Vårt arbetssätt präglas av respekt och tillit

Vi har ett ansvarsfullt uppdrag och möter sökande som många gånger är i en utsatt position och sökande som bär på drömmar och förhoppningar. Ett respektfullt bemötande är självklar utgångspunkt i vårt arbete. Lika viktigt är det att vi möter varandra som kollegor med respekt. Vi har ett tillitsbaserat förhållningssätt till arbetet. Med det följer en stor tilltro till medarbetarnas egen kompetens och förmåga. Här kommer du att få möjligheter att axla ett stort ansvar och bidra till utvecklingen genom att utmana befintliga arbetssätt.

Du får en aktiv roll i demokratins tjänst

När du väljer Migrationsverket som arbetsgivare får du samtidigt en aktiv roll i vårt demokratiska samhällssystem. Du arbetar för Sveriges långsiktiga utveckling, med samhällsnyttan i fokus. Det vilar ett stort ansvar på oss som är statsanställda ‒ att representera och företräda staten. Vi ska alltid agera så att våra uppdragsgivare och omvärlden kan känna förtroende för att vi utför vårt uppdrag objektivt, ansvarfullt, effektivt och rättssäkert.

Migrationsverkets värdegrund är en sammanfattning av vad vi strävar efter och hur vi vill uppfattas. Mod, empati och tydlighet är tre ord som ska vara vägledande för oss i vardagen. Värdegrunden vilar på de statliga värdegrundsprinciperna och ger oss vägledning och stöd för hur vi ska utföra vårt uppdrag. Den statliga värdegrundens principer är hämtade från grundlagar, lagar och förordningar, och är den gemensamma grund som gäller alla som är anställda inom staten.

Läs mer om att arbeta statligt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om den statliga värdegrunden på Statskontorets webbplats förvaltningskultur.se Statliga värdegrunden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad du kan arbeta med oss

Vi erbjuder goda utvecklingsmöjligheter och varierade arbetsuppgifter. Den största delen av vår verksamhet arbetar med att pröva ansökningar från människor som vill bosätta sig i Sverige, komma på besök, söka skydd undan förföljelse eller vill ha svenskt medborgarskap. Arbetet innebär bland annat att möta människor i olika samtal, administrera handlingar, utreda och fatta beslut i ärenden om uppehållstillstånd eller hantera överklaganden i domstol. Du kan också arbeta med mottagandet av asylsökande under den tid som de väntar på beslut i sitt ärende. Om en person får avslag, arbetar vi även med att stödja personen i att lämna Sverige.

Det finns också många möjligheter till ett utvecklande arbete inom till exempel digitalisering och utveckling, kommunikation, ekonomi, HR, it, rättsliga och internationella frågor med mera.

Variationen av arbetsuppgifter inom vår verksamhet innebär att vi behöver medarbetare med olika erfarenheter och kompetenser. De flesta av våra medarbetare har en akademisk utbildning inom juridik, rättsvetenskap, ekonomi, beteendevetenskap, samhällsvetenskap, sociologi, it eller någon form av gymnasieutbildning.

Sidan senast uppdaterad: