Vårt uppdrag och arbete

Migrationsverket är en av Sveriges största myndigheter och vi hanterar en av vår tids mest aktuella frågor: migrationen. Vi arbetar på medborgarnas uppdrag och ska se till att riksdagens och regeringens beslut blir verklighet. Vad det innebär kan du läsa mer om här.

Personal vid informationsdisk i nationellt servicecenter

Vårt jobb är viktigt på riktigt

Människor söker sig till Sverige av olika skäl – till exempel för att arbeta, studera, leva med sin familj eller få skydd i vårt land. Migrationsverkets huvuduppgift är att pröva ansökningar för alla dessa, på ett objektivt och rättssäkert sätt.

Utöver det ansvarar myndigheten för många andra delar av migrantprocessen – som boende, förvar och återvändande. I det större perspektivet bidrar vi till att migrationen till vårt land fungerar och till ett konkurrenskraftigt Sverige.

Vi som arbetar här är på olika sätt experter inom migration, och vår kompetens är efterfrågad även internationellt. Var du än får en tjänst i vår organisation så blir du en del av den här processen och arbetar med de komplexa frågor som tillhör den.

Vad du kan arbeta med hos oss

Den största delen av vår verksamhet arbetar med att pröva ansökningar från människor som vill bo, arbeta, studera, söka skydd eller få medborgarskap i Sverige. Arbetet innebär bland annat att möta människor i olika samtal, administrera handlingar, utreda och fatta beslut i ärenden om uppehållstillstånd eller hantera överklaganden i domstol. Om en person inte får stanna i Sverige arbetar vi även med att stödja personen i att lämna landet.

Det finns också många möjligheter till ett utvecklande arbete inom till exempel it, förvar, kommunikation, ekonomi, HR, rättsliga och internationella frågor med mera.

Variationen av arbetsuppgifter inom vår verksamhet innebär att vi behöver medarbetare med olika erfarenhet och kompetens. De flesta som arbetar här har en akademisk utbildning inom juridik, rättsvetenskap, ekonomi, beteendevetenskap, samhällsvetenskap, sociologi, it eller någon form av gymnasieutbildning.

Respekt och tillit präglar arbetet

Vi har ett ansvarsfullt uppdrag och möter sökande som många gånger är i en utsatt position. Ett respektfullt bemötande är en självklar utgångspunkt i arbetet. Lika viktigt är det att vi möter varandra som kollegor med respekt.

Vi har stor tillit till medarbetarnas kompetens och förmåga. Här kommer du att få möjligheter att axla ett stort ansvar och bidra till utvecklingen.

Dina möjligheter att utvecklas

I vår verksamhet finns det många olika arbetsområden och roller att utvecklas inom. Här kan du fördjupa din kompetens, bredda den eller växa in i en mer ledande roll. Vi är många kollegor som delar kunskap och erfarenheter med varandra. Vi testar idéer, utmanar arbetssätt, utvecklar och lär tillsammans. Vårt introduktionsprogram ger dig en bra start hos oss.

Du som studerar har möjlighet att sommarjobba hos oss, och i mån av plats och behov även göra praktik här. När du är klar med din utbildning finns det olika möjligheter till anställning hos oss, en av dem går via vårt it-traineeprogram.

Läs mer om Migrationsverkets it-traineeprogram

En roll i demokratin

När du väljer Migrationsverket som arbetsgivare får du samtidigt en aktiv roll i vårt lands demokratiska samhällssystem. Som statsanställda har vi det stora ansvaret att representera och företräda staten. Vi ska alltid agera så att våra uppdragsgivare och omvärlden kan känna förtroende för att vi utför vårt uppdrag objektivt, ansvarfullt, effektivt och rättssäkert.

Förmåner och villkor

På Migrationsverket har du längre semester än på de flesta andra arbetsplatser: 28, 31 respektive 35 dagar beroende på din ålder.

För de som jobbar statligt gäller individuell lönesättning som baseras på prestation och skicklighet. Även andra faktorer spelar roll såsom ansvar och arbetsuppgifternas svårighetsgrad. Marknadsfaktorer som konkurrens på arbetsmarknaden kan också påverka lönen.

Friskvårdsbidrag

Migrationsverket vill uppmuntra till friskvårdsaktiviteter som främjar hälsa och förebygger ohälsa därför erbjuder Migrationsverket ett friskvårdsbidrag på upp till 4 000 kr per år.

Friskvårdstimme

Vill du också motionera på betald arbetstid så har du rätt till det en timme per vecka, om verksamheten tillåter.

När du är föräldraledig får du ersättning från Försäkringskassan, så kallad föräldrapenning. Den utgör cirka 80 procent av din inkomst. För att underlätta under din föräldraledighet betalar Migrationsverket en kompletterande ersättning så att du får totalt 90 procent av din lön för de dagar av föräldraledigheten som betalas ut enligt sjukpenningnivå från Försäkringskassan. Detta föräldrapenningtillägg betalas ut för upp till 360 dagar per barn. Som småbarnsförälder har du också möjlighet att arbeta deltid.

Som anställd på Migrationsverket har du förmånen att få ersättning för dina sjukvårdskostnader – både vårdbesök och läkemedel.

Fakta om Migrationsverket

  • Migrationsverket är en av Sveriges största myndigheter med drygt 6 000 medarbetare.
  • Organisationen leds av generaldirektör Maria Mindhammar.
  • Verksamheten finns över hela landet fördelat på tre regioner: Nord, Syd och Väst.
  • Huvudkontoret ligger i Norrköping och vår operativa verksamhet finns i huvudsak på våra tre regioners huvudorter Stockholm, Malmö och Göteborg.
  • Vi har även medarbetare på plats i andra länder. Dessa arbetar med migrationsprocessen på våra ambassader eller med olika typer av uppdrag och internationella samarbeten.
  • Vår verksamhet styrs bland annat av lagar och förordningar, internationella konventioner och det årliga regleringsbrevet från regeringen. I regleringsbrevet står det vad vi ska fokusera på i verksamheten under det närmaste året.

Sidan senast uppdaterad: