Jobba på förvaret

Om du gillar att arbeta med människor, trivs med variation och vill ha ett nära samarbete med dina kollegor kommer du också att trivas med ett jobb på förvaret.

Att jobba som hand­le­dare på förvaret

De flesta som jobbar på Migrationsverkets förvar är förvarshandledare. I den rollen ingår arbete med de förvarstagnas vardag – till exempel deras aktiviteter, måltider och även medverkan vid resor till tandläkare och vård med mera. Förvarshandledaren genomför också in- och utskrivningssamtal samt informerar om beslut i personens ärende.

Förvaret är en dygnet runt-verksamhet och därför arbetar man på schema. Upplägget för schemat kan se olika ut för olika medarbetare.

Som förvarshandledare jobbar du alltid i ett team med andra förvarshandledare och en teamledare. Tillsammans bidrar ni till att miljön är lugn, trygg och säker och att det är ordning på avdelningen. Samarbetet i teamen är en sida av arbetet som många av våra medarbetare på förvaret säger att de uppskattar.

Dina förmåner som anställd hos oss

Vi vill bidra till att våra medarbetare upplever en bra balans mellan arbete och fritid. Därför erbjuder Migrationsverket lite mer semester än de 25 dagar om året som semesterlagen ger rätt till:

Till och med det år du fyller 29 år: 25 + 3 dagar

Från och med det år du fyller 30 år: 25 + 6 dagar

Från och med det år du fyller 40 år: 25 + 10 dagar

Du kan också få bidrag till friskvård med upp till 4 000 kronor per år.

Fakta om förvaret

På förvaret vistas personer för att de har fått ett avvisnings- eller utvisningsbeslut och behöver finnas tillgängliga för att det beslutet ska kunna verkställas. En person kan också vara i förvar om rätten att vistas i landet eller identiteten behöver utredas.

Förvaret består av låsta avdelningar där de förvarstagna kan röra sig fritt på sin avdelning och i sitt boenderum dygnet runt. Boenderummen delas normalt av två eller flera personer.

Redan i dag står förvaret för cirka 20 procent av myndighetens verksamhet. De kommande åren har myndigheten fått i uppdrag av regeringen att utöka antalet platser, vilket innebär att det här är en del av myndighetens verksamhet som kommer att växa.

Migrationsverket har sex förvar. De finns på dessa orter i södra och mellersta Sverige: Gävle, Märsta, Flen, Mölndal, Åstorp och Ljungbyhed.

Vi som jobbar här

Migrationsverket är en statlig myndighet och som statstjänsteman har du ett samhällsviktigt uppdrag oavsett vilka uppgifter du har och var i myndighetens verksamhet du arbetar. Här möter du några av våra handledare och även medarbetare som har andra roller inom förvaret.

Sidan senast uppdaterad: