Takis, team­le­dare

Takis arbetar som teamledare på ett av Migrationsverkets förvar där han har ett övergripande ansvar för avdelningens handläggare. I hans roll ingår lite av varje – planering, resurssättning, vägledning och fördelning av arbetsuppgifter. Han kan helt enkelt beskrivas som spindeln i nätet för handläggarna.

– Hos oss finns det två typer av teamledare: de som jobbar operativt ute på avdelningen och de som jobbar administrativt på kontoret. Jag tillhör den senare gruppen, säger Takis.

Takis, teamledare på förvaret.

”Jag jobbar med återvändandefrågor för att jag tycker att det är en viktig samhällsfunktion”

Vilka arbetsuppgifter en teamledare har kan se olika ut från ort till ort – på enheten där Takis jobbar finns den så kallade handläggarjouren som säkerställer att det alltid finns en aktiv verksamhet med handläggare i tjänst efter kontorsarbetstid, under helger och röda dagar på landets alla förvar. Det är Takis som ansvarar för den jouren.

– Det som är unikt med förvaret är att verksamheten alltid är igång och det kan därför hända saker när som helst som kräver en handläggare – oavsett om det är dag, natt, vardag eller helg. Förvarsbeslut och verkställighetsresor verkställs under dygnets alla timmar. Det kan även handla om beslut som måste underrättas, incidenter som inträffar och placeringsbeslut av en förvarstagen som missköter sig, berättar Takis.

Som teamledare ska man finnas som stöd för medarbetarna på olika sätt, Takis lyfter kompetensutveckling som en viktig del:

– Jag följer handläggarna och deras utveckling – försöker utmana dem, upptäcka utvecklingsmöjligheter och coacha de medarbetare som har ett eventuellt behov av utbildning.

När Takis får frågan vad det bästa med hans jobb är lyfter han flera saker, bland annat sammanhållningen mellan kollegorna men också att uppdraget är större än bara ett jobb.

– Jag jobbar med återvändandefrågor för att jag tycker att det är en viktig samhällsfunktion. Vi värnar om asylrätten, alla kan inte stanna och genom vårt uppdrag bidrar vi till att de personer som inte har rätt att vara i landet återvänder. På så sätt finns resurser till de som faktiskt har behov av skydd.

Om jag skulle beskriva mitt jobb med tre ord…

  • Sammanhållning
  • Utmaningar
  • Utvecklingsmöjligheter

Sidan senast uppdaterad: