Violeta, hand­läg­gare

På en av Migrationsverkets förvarsenheter jobbar Violeta. Hon är handläggare och ingår det så kallade återvändandeteamet där man arbetar med personer som har ett beslut om att de måste lämna Sverige – men där det finns en risk för att man avviker och inte följer sitt beslut.

– Min roll innebär till stor del samtal med de förvarstagna för att de ska förstå processen de befinner sig i, vilka alternativ som finns och vad det innebär att inte följa sitt beslut. Vårt mål är att tiden i förvar blir så kort som möjligt – därför jobbar vi aktivt med att motivera de förvarstagna till att återvända självmant, säger Violeta.

Violeta, handläggare på förvaret

”Varje ärende rör en människa som befinner sig i en svår och utsatt situation.”

En arbetsdag på förvaret innebär en variation av uppgifter. Utöver de ofta inplanerade fysiska samtalen med förvarstagna är det ett flexibelt arbete.

– Å ena sidan har jag mycket kontakt med de förvarstagna och håller olika typer av samtal med dem. Å andra sidan sitter jag i kontorslandskapet med flera kollegor och hanterar olika administrativa uppgifter, säger Violeta.

Intresset för förvarsverksamheten väcktes tack vare Violetas tidigare erfarenheter. Hon kommer ursprungligen från Litauen där hon arbetade som gränspolis.

– Jag började som handledare på förvaret 2017 – då jobbade jag aktivt med säkerheten på förvaret. Lite senare började jag i transportgruppen och utförde olika transporter av förvarstagna. Det kunde handla om att skjutsa till sjukvårdsbesök, flytt mellan olika förvar eller att köra den förvarstagna till flygplatsen när han eller hon skulle återvända till sitt hemland, säger Violeta.

Några år senare, i mars 2022, blev hon handläggare. Hon berättar att jobbet som handläggare kräver en stor förståelse för juridik och hur processen ser ut generellt. Det är en utmaning att förklara en juridisk process för någon som kanske inte alls har en juridisk förståelse.

– Dock är det en fördel på ett sätt, det är det som driver mig och får mig att tycka om mitt jobb, säger hon.

När Violeta får frågan vad det bästa med hennes jobb är behöver hon inte fundera länge:

– Det bästa är att det är så utvecklande! Jag får jättemycket erfarenhet och kunskap av att jobba här. Varje steg får mig att inse att det finns ännu mer att lära mig.

Om jag skulle beskriva mitt jobb med tre ord…

– Jag tycker att det här jobbet kan beskrivas med Migrationsverkets värdeord: mod, empati och tydlighet, säger Violeta.

Mod för att jobbet kan innebära att fatta negativa beslut som man måste förmedla.

Empati för att varje ärende rör en människa som befinner sig i en svår och utsatt situation.

Tydlighet för att allt man gör måste vara tydligt – den förvarstagna ska förstå både sina rättigheter och skyldigheter.

Sidan senast uppdaterad: