Pari, hand­läg­gare

Att få följa en person hela vägen genom processen – det är bland det bästa med att jobba på förvaret enligt Pari. Hon är handläggare i det som kallas för återvändandeteamet och hanterar de förvarstagnas ärenden; allt från att hålla i förvarsförhandlingar och skriva beslut till att samtala med personer för att motivera dem till att återvända till sina hemländer.

– Min uppgift är att få den förvarstagna att acceptera sitt beslut och förbereda sig för att återvända självmant. Till exempel kan jag ge i uppdrag att ordna ett pass för att kunna resa, säger Pari.

Pari, handläggare på förvaret.

”Min uppgift är att få den förvarstagna att acceptera sitt beslut”

Varje handläggare som arbetar i återvändandeteamet har sina egna ärenden som man ansvarar för, men man är aldrig ensam om att arbeta med dem. Det är en av sakerna som Pari trycker på när hon berättar om sitt jobb – närheten till kollegorna och hur lätt det är att få hjälp.

– Ibland når man inte fram till den förvarstagna under samtalen, då finns möjligheten att byta ärende med en kollega som kanske kan få bättre kontakt.

Att inte nå fram till personen man pratar med är enligt Pari en av de största utmaningarna med jobbet. Vissa samtal går inte att genomföra för att den sökande är upprörd och gråter, då är det Paris uppgift att försöka ta sig vidare i ärendet och se till att nästa samtal blir bättre.

– Det är svårt när man har en förvarstagen framför sig, med en familj som omfattas av samma beslut, som har starka förhoppningar om att få stanna kvar i Sverige. Hur ska jag nå fram till en vuxen person och få personen att acceptera att man inte får vara kvar här utan måste återvända?

Pari är beteendevetare och generellt intresserad av att arbeta med människor. Hon började jobba på Migrationsverkets ankomstboende efter studierna, men sökte sig senare till förvaret för att det var en verksamhet och process som hon hade hört talas om och tyckte var spännande.

– Jag hade ju hört och läst hur förvaret framställs på andra håll och även i media och det gjorde mig nyfiken på det här jobbet. Det är en verksamhet som sticker ut, säger Pari.

Om jag skulle beskriva mitt jobb med tre ord…

Utvecklande – på ett personligt plan för att man lär sig att hantera andra människor och på ett yrkesmässigt plan för att man behöver hålla sig uppdaterad på lagar och regler.

Tempoväxling – man kan ha planerat in ett samtal med en förvarstagen som hela tiden varit negativ och plötsligt vill nöjdförklara sig, avstå från rätten att överklaga och återvända hem.

Arbetsplatskultur – alla känner alla och man är alltid tillsammans på jobbet: i köket, på rasterna och på avdelningarna.

Sidan senast uppdaterad: